KIẾN TRÚC- Lời Của Những Kiến Trúc Sư Nổi Tiếng

DANH NGÔN


? Sự vật tốt đẹp nào chúng ta xây dựng cũng kết thúc bằng việc xây dựng chính chúng ta.
_Jim Rohn

? Kiến trúc là nghệ thuật thị giác và những tòa nhà nói cho chính chúng.
_Julia Morgan

? Một trong những cái đẹp của kiến trúc là mỗi thời gian hình như đời sống bắt đầu trở lại trọn vẹn.
_ Renzo Piano

? Tôi tin rằng cách người ta sống có thể được điều khiển một ít bởi kiến trúc
_ Tadao Ando

? Kiến trúc là một biểu lộ của những giá trị.
_ Norman Foster

? Kiến trúc là nghệ thuật bỏ hoang không gian như thế nào.
_ Philip Johnson

? Kiến trúc là trò chơi có học về những hình thể đúng đắn và đẹp đẽ được tập hợp trong ánh sáng.
_ Le Corbusier

? Là một kiến trúc sư, bạn thiết kế cho một hiện tại với một tỉnh giác về quá khứ cho một tương lai còn chưa biết.
_ Norman Foster

? Tôi gọi kiến trúc là một âm nhạc đóng băng.
_ J. W. Von Goethe

? Kiến trúc bắt đầu khi bạn cẩn thận đặt hai viên gạch cùng nhau. Đó là sự khởi đầu.
_ L. M. Van Der Rohe

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TỰ HOÀN THIỆN
  2. ĐẠO ĐỨC – ĐỨC HẠNH
  3. ĐỜI SỐNG

Bài viết mới

  1. THẤY BIẾT TRONG SÁNG
  2. ÔM ẤP CƠN GIẬN BẰNG TIA NẮNG CHÁNH NIỆM
  3. SỐNG VỚI MỤC ĐÍCH