LÀM LỢI LẠC CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC

DANH NGÔN

? Những thành tựu vĩ đại nhất là những cái làm lợi lạc cho những người khác.
_Denis Waitley

? Anh ta trồng cây để làm lợi lạc cho thế hệ khác.
_Caecilius Statius

? Hãy nhận lấy cái bạn có thể làm và dùng nó cho sự tốt đẹp cao nhất để làm lợi lạc cho những người khác.
_Oprah Winfrey

? Người khôn ngoan thích được lợi lạc từ phê bình xây dựng hơn là bị hủy hoại bởi khen ngợi giả dối.
_Shiv Khera

? Hãy đi bộ trong đêm để được lợi lạc từ sự giáo dục của im lặng.
_M. Murat İldan

? Mỗi đối thủ, mỗi thất bại và mỗi cái nhói tim đều mang theo với nó hạt giống của một lợi lạc bằng hoặc lớn hơn.
_Napoleon Hill

? Tôi hy vọng rằng con người tôi hôm nay là một lợi lạc tích cực cho người khác.
_Nneka

? Sự mở ra với thế giới bắt đầu làm lợi lạc cho chính chúng ta và những người khác một cách đồng thời. Chúng ta càng liên hệ với những người khác, chúng ta càng nhanh chóng khám phá ra chỗ nào chúng ta bị lấp kín.
_Pema Chodron

? Hãy bỏ đi sự bám chấp của bạn cho mình là đúng, và thình lình tâm bạn mở rộng ra. Bạn có thể được lợi lạc từ những quan điểm độc đáo của những người khác, không bị què quặt bởi sự phán đoán của riêng bạn.
_Ralph Marston

? Mọi tôn giáo đều cố gắng làm lợi lạc cho người dân, với cùng thông điệp căn bản là sự cần thiết của tình thương và lòng bi, công bằng và chân thật, hài lòng.
_Dalai Lama

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. BỘ NHỚ QUÁ TẢI