LINH HOẠT, MỀM DẺO

DANH NGÔN

Hình minh họa: Như nước, linh hoạt và mềm dẻo vô cùng… Có gì ngăn cản được dòng chảy của nó?

? Vẫn giữ vững những quyết định của bạn, nhưng phải linh hoạt mềm dẻo trong cách tiếp cận của bạn.
_Tony Robbins.

? Những nguyên tắc quan trọng có thể và phải linh hoạt.
_Abraham Lincoln.

? Chúng ta không thể giải quyết những vấn đề của chúng ta bằng cùng cách suy nghĩ chúng ta đã dùng khi chúng ta tạo ra chúng.
_Albert Einstein.

? Tính mềm dẻo làm cho những buyn đinh mạnh chắc hơn, hãy tưởng tượng cái gì có thể làm cho tâm hồn bạn như vậy.
_Carlos Barios.

? Không có cái gì mềm như nước, nhưng không có cái gì có thể chống lại nó.
_Lão Tử.

? Kế hoạch để bạn khởi sự không bao giờ là kế hoạch vận hành thực sự.
_Joe Pulizzi, nhà sáng lập Content Marketing Institude.

? Nếu tâm mềm dẻo, thế giới cũng mềm dẻo.
_Sakyong Mipham.

? Tâm là một tấm gương mềm dẻo, hãy chỉnh đốn nó, để thấy một thế giới tốt hơn.
_Amit Ray.

? Tâm của một người chứng ngộ thì linh hoạt và thích nghi. Tâm của người không thông hiểu thì bị điều kiện hóa và chấp chặt.
_Ajahm Sumedho.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TỰ HOÀN THIỆN
  2. ĐẠO ĐỨC – ĐỨC HẠNH
  3. ĐỜI SỐNG

Bài viết mới

  1. THẤY BIẾT TRONG SÁNG
  2. ÔM ẤP CƠN GIẬN BẰNG TIA NẮNG CHÁNH NIỆM
  3. SỐNG VỚI MỤC ĐÍCH