LINH HOẠT, MỀM DẺO

DANH NGÔN

Hình minh họa: Như nước, linh hoạt và mềm dẻo vô cùng… Có gì ngăn cản được dòng chảy của nó?

? Vẫn giữ vững những quyết định của bạn, nhưng phải linh hoạt mềm dẻo trong cách tiếp cận của bạn.
_Tony Robbins.

? Những nguyên tắc quan trọng có thể và phải linh hoạt.
_Abraham Lincoln.

? Chúng ta không thể giải quyết những vấn đề của chúng ta bằng cùng cách suy nghĩ chúng ta đã dùng khi chúng ta tạo ra chúng.
_Albert Einstein.

? Tính mềm dẻo làm cho những buyn đinh mạnh chắc hơn, hãy tưởng tượng cái gì có thể làm cho tâm hồn bạn như vậy.
_Carlos Barios.

? Không có cái gì mềm như nước, nhưng không có cái gì có thể chống lại nó.
_Lão Tử.

? Kế hoạch để bạn khởi sự không bao giờ là kế hoạch vận hành thực sự.
_Joe Pulizzi, nhà sáng lập Content Marketing Institude.

? Nếu tâm mềm dẻo, thế giới cũng mềm dẻo.
_Sakyong Mipham.

? Tâm là một tấm gương mềm dẻo, hãy chỉnh đốn nó, để thấy một thế giới tốt hơn.
_Amit Ray.

? Tâm của một người chứng ngộ thì linh hoạt và thích nghi. Tâm của người không thông hiểu thì bị điều kiện hóa và chấp chặt.
_Ajahm Sumedho.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ