LÝ LUẬN

DANH NGÔN

 Không, không, bạn không đang suy nghĩ, bạn chỉ đang lý luận hợp lý.
_Niels Bohr

Chừng nào những định luật toán học ám chỉ đến thực tại, chúng không chắc chắn, và chừng nào chúng chắc chắn, chúng không ám chỉ thực tại.
_____Albert Einstein

 Lý luận không bao giờ, như thơ ca, phán đoán từ bên ngoài được cả.
_C. S. Lewis

 Suy nghĩ thì khó khăn, đó là tại sao hầu hết người ta đều phê phán.
_Carl Gustav Jung

 Tôi đã khó khăn để biết một nhà toán học có khả năng lý luận.
_Plato

Ít quan sát và nhiều lý luận dẫn đến sai lầm, nhiều quan sát và ít lý luận dẫn đến sự thật.
_Alexis Carrel

 Người dùng sức mạnh thì sợ lý luận.
_Cách ngôn Kenya

 Giáo dục không phải là học những sự kiện, mà là huấn luyện cho tâm biết suy nghĩ.
_A. Einstein

 Sự vắng mặt của hiển nhiên không phải là sự hiển nhiên của vắng mặt.
_Carl Sagan

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN