MẶC CẢM

DANH NGÔN

Bee Gee- “Tôi có một cái ta to lớn và đồng thời có một mặc cảm tự ti to lớn”.

? Bất cứ nơi nào một mặc cảm tự ti hiện hữu bèn có một lý do tốt đẹp cho nó.
_Carl Jung

? Thù ghét là sự biểu lộ công khai của mặc cảm tự ti (inferiority complex).
_Paulo Coelho

? Cái xấu hiện hữu thì cái tốt hay chân lý bị thế chỗ.
_Mahatma Gandhi

? Hãy thôi tin rằng những khác biệt của chúng ta làm cho chúng ta cao hơn hoặc thấp hơn người khác.

? Một người hay châm chọc có một mặc cảm tự tôn mà chỉ có thể được chữa lành bởi sự thành thật của khiêm tốn.
_L. G. Lovasik

? Không có cái gì đi mất cho đến khi nó dạy được cho chúng ta điều chúng ta cần biết.
_Pema Chodron

? Một mặc cảm tự ti là một ban phước, nếu chỉ người ngay thẳng có nó.
_Alan Reed

? Tôi có một cái ta to lớn và đồng thời có một mặc cảm tự ti to lớn.
_Barry Gibb

? Mặc cảm Napoleon: Đó là khi một người bé nhỏ cần những việc to lớn để bù trừ cho mặc cảm tự ti của y.

? Chúng ta phải giải thích một tính khí xấu như là một dấu hiệu của mặc cảm tự ti.
_Alfred Adler

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CÁI ĐẸP
  2. CÂY CẦU

Bài viết khác của tác giả

  1. TỰ HOÀN THIỆN
  2. ĐẠO ĐỨC – ĐỨC HẠNH
  3. ĐỜI SỐNG

Bài viết mới

  1. CẢM XÚC TÀN PHÁ NHẤT CHÍNH LÀ ĐỐ KỴ
  2. 7 THÓI QUEN TẠO GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
  3. ĐỪNG ĐỂ CÁI “TÔI” THỐNG TRỊ