MẶC CẢM

DANH NGÔN

Bee Gee- “Tôi có một cái ta to lớn và đồng thời có một mặc cảm tự ti to lớn”.

? Bất cứ nơi nào một mặc cảm tự ti hiện hữu bèn có một lý do tốt đẹp cho nó.
_Carl Jung

? Thù ghét là sự biểu lộ công khai của mặc cảm tự ti (inferiority complex).
_Paulo Coelho

? Cái xấu hiện hữu thì cái tốt hay chân lý bị thế chỗ.
_Mahatma Gandhi

? Hãy thôi tin rằng những khác biệt của chúng ta làm cho chúng ta cao hơn hoặc thấp hơn người khác.

? Một người hay châm chọc có một mặc cảm tự tôn mà chỉ có thể được chữa lành bởi sự thành thật của khiêm tốn.
_L. G. Lovasik

? Không có cái gì đi mất cho đến khi nó dạy được cho chúng ta điều chúng ta cần biết.
_Pema Chodron

? Một mặc cảm tự ti là một ban phước, nếu chỉ người ngay thẳng có nó.
_Alan Reed

? Tôi có một cái ta to lớn và đồng thời có một mặc cảm tự ti to lớn.
_Barry Gibb

? Mặc cảm Napoleon: Đó là khi một người bé nhỏ cần những việc to lớn để bù trừ cho mặc cảm tự ti của y.

? Chúng ta phải giải thích một tính khí xấu như là một dấu hiệu của mặc cảm tự ti.
_Alfred Adler

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CÁI ĐẸP
  2. CÂY CẦU

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. HÀNH ĐỘNG VÌ ĐỜI, VÌ NGƯỜI – INAMORI KAZUO
  2. ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
  3. HÃY CHO ĐI