MAY MẮN

DANH NGÔN

☘️ Chúng ta không bao giờ quá may mắn hay quá bất hạnh như chúng ta tưởng tượng.
–Francois de La Rochefoucauld

☘️ May mắn là những người mà gốc rễ của họ sâu.
–Agnes Meyer Driscoll

☘️ Không có gì may mắn cho nhân loại bằng sự khác biệt ý kiến của họ.
–Lettia Elizabeth Landon

☘️ Người can đảm hay người may mắn có thể cười vào sự đố kỵ.
–Publius Syrus

☘️ Một tác giả may mắn có thể viết mười hai tiểu thuyết trong đời của nó.
–Haruki Murakami

☘️ Chúng ta rất được ân phước, rất may mắn có được những cái chúng ta đang có.
–Tim Mcgraw

☘️ May mắn là những người bước những bước đầu tiên.
–Paulo Coelho

☘️ Những trường hợp may mắn của cuộc đời chúng ta thường cuối cùng được tìm thấy là của sự phát sanh của chính chúng ta.
–Oliver Goldsmith

☘️ Khi được hỏi cái ly của tôi đầy một nửa hay trống một nửa, câu trả lời duy nhất của tôi là tôi cám ơn khi tôi có một cái ly.

☘️ Tôi thích những cuốn sách. Tôi đọc chúng ngấu nghiến, và tôi tình cờ có được may mắn là ở đúng ngay chỗ vào đúng thời gian.
–David Heyman

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SAO MAI ĐÃ MỌC
  2. ĐỪNG CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN, HÃY TẶNG NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC CẦN
  3. NUÔI DƯỠNG TRÍ TÒ MÒ