NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ

DANH NGÔN

⚖️ Mỗi nguyên nhân sanh ra nhiều hơn một hậu quả.
_ Herbert Spencer

⚖️ Đời sống là một dạy dỗ không dứt về nhân và quả.
_ R. W. Emerson

⚖️ Tin vào luật nhân quả công bình, theo nó là một trừng phạt hay tưởng thưởng, và tin vào sự chính trực.
_ Ernest Holmes

⚖️ Một cuộc đời không có một nguyên nhân là một cuộc đời không có kết quả.
_ Paulo Coelho

⚖️ Mỗi hành động, tư tưởng và cảm nhận được điều động bởi một ý định và ý định ấy là một nguyên nhân hiện hữu cùng với một hậu quả.
_ Gary Zukav

⚖️ Người nông cạn tin vào may mắn. Người mạnh mẽ tin vào nhân quả.
_ R. W. Emerson

⚖️ Hôm nay là kết quả của hôm qua và là nguyên nhân của ngày mai.
_ Phillip Gribble

⚖️ Bỏ đi nguyên nhân, và kết quả dừng lại.
_ Miguel de Cervantes

⚖️ Không có đúng và sai, chỉ có nhân và quả.

⚖️ Không có cái gì đến từ không có cái gì.
_ Lucretius

⚖️ Luật nhân quả: nếu bạn làm điều người thành công khác làm, rốt cuộc bạn có được những kết quả mà người thành công khác có được.
_ Brian Tracy

⚖️ Sự khác biệt duy nhất giữa một người giàu và một người nghèo là họ sử dụng thời gian của họ như thế nào.
_ Robert Kiyosaki

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH