NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ

DANH NGÔN

⚖️ Mỗi nguyên nhân sanh ra nhiều hơn một hậu quả.
_ Herbert Spencer

⚖️ Đời sống là một dạy dỗ không dứt về nhân và quả.
_ R. W. Emerson

⚖️ Tin vào luật nhân quả công bình, theo nó là một trừng phạt hay tưởng thưởng, và tin vào sự chính trực.
_ Ernest Holmes

⚖️ Một cuộc đời không có một nguyên nhân là một cuộc đời không có kết quả.
_ Paulo Coelho

⚖️ Mỗi hành động, tư tưởng và cảm nhận được điều động bởi một ý định và ý định ấy là một nguyên nhân hiện hữu cùng với một hậu quả.
_ Gary Zukav

⚖️ Người nông cạn tin vào may mắn. Người mạnh mẽ tin vào nhân quả.
_ R. W. Emerson

⚖️ Hôm nay là kết quả của hôm qua và là nguyên nhân của ngày mai.
_ Phillip Gribble

⚖️ Bỏ đi nguyên nhân, và kết quả dừng lại.
_ Miguel de Cervantes

⚖️ Không có đúng và sai, chỉ có nhân và quả.

⚖️ Không có cái gì đến từ không có cái gì.
_ Lucretius

⚖️ Luật nhân quả: nếu bạn làm điều người thành công khác làm, rốt cuộc bạn có được những kết quả mà người thành công khác có được.
_ Brian Tracy

⚖️ Sự khác biệt duy nhất giữa một người giàu và một người nghèo là họ sử dụng thời gian của họ như thế nào.
_ Robert Kiyosaki

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. NỀN VĂN MINH VỊ THA SẼ NỞ HOA KHI LOÀI NGƯỜI TỈNH NGỘ
  2. BIẾT ƠN GIÂY PHÚT NÀY
  3. TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA TÂM TRẠNG