NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA

THIỀN SƯ NI DAEHAENG

Trích: Không Có Sông Nào Để Vượt Qua; Tác Giả: Thiền sư ni Đại Hạnh (Zen Master Daehaeng); Hạnh Huệ dịch.

Thiền sư ni Đại Hạnh (Zen Master Daehaeng) thuyết giảng về Chủ Nhân Không (Phật Tánh)

🍀Trên mọi thứ, bạn phải tin rằng bạn có Phật tánh, năng lực trong chính bạn cho phép bạn thành Phật. Rồi thì, như người làm vườn săn sóc một cội cây, bạn phải làm Phật tánh này nở hoa. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đã quên Phật tánh này. Dù cho hoa nở và rụng theo mùa, mọi người đều biết rằng có năng lực bên trong cây để nở hoa năm tới. Nhưng người ta quên rằng trong chính họ cũng có khả năng như thế. Nếu chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta đang ở thời điểm vĩ đại nhất để chuyển hóa sau khi đã qua vô số kiếp, thì chúng ta sẽ thực sự biết rằng bên trong chúng ta có năng lực thành Phật.

🍀 Nếu bạn không tin vào chính mình, bạn không nhận được chìa khóa đến tâm. Làm sao có thể trao chìa khóa kho tàng cho bạn nếu bạn không tin? Bạn đã sẵn có kho tàng ở đó, vì vậy hãy tin chính bạn và ném đi những tư tưởng rằng bạn vĩ đại hay bạn không tốt. Chân ngã có thể làm mọi sự – ngay cả những việc bạn không tưởng tượng nổi. Nếu bạn có niềm tin rằng chân ngã có thể làm điều đó, bạn có thể sống sót ngay trên mỏm đá trơ trụi. Nếu bạn tin rằng Chủ nhân Không làm mọi việc và có thể giải quyết mọi việc, thì Chủ nhân Không lập tức thị hiện như Bồ tát Quan Âm và thuyết pháp, hay thị hiện như Bồ tát Dược Vương và thuyết pháp.

🍀 Như thế không cần kêu cầu “Phật ơi, cứu con!” hay “Bồ Tát Quan Âm, cứu con!” Tất cả chư Phật và Bồ tát, tất cả bậc giác ngộ, và tất cả khả năng sâu xa và năng lực vũ trụ hiện hữu trong niềm tin. Phàm ngu không biết cái gì thực sự tốt hay không tốt. Do đó, việc tốt nhất để làm là tin mạnh mẽ rằng Chủ nhân Không luôn luôn săn sóc mọi sự. Tuy nhiên nhiều người hỏi, “Việc gì xảy ra nếu tôi tin và phó thác cho Chủ nhân Không mọi sự, nhưng chúng không theo lối tôi mong muốn?” Đây không phải là tin. Khi bạn có niềm tin thực sự, phó thác sự việc chỉ một tích tắc, và không có gì để bận tâm nữa.

🍀 Chủ nhân Không không bao giờ làm ngơ niềm tin của bạn. Mọi sự được làm qua niềm tin chân thành, niềm tin là chìa khóa. Niềm tin hoàn lại bạn cân xứng với sự tin cậy của bạn. Nó ban mọi thứ cho những ai toàn tâm tin tưởng, và ban một nửa cho những ai tin một nửa. Đây là lý do phải nhấn mạnh sự tin tưởng hoàn toàn vào Chủ nhân Không. Đừng nản lòng khi phải đương đầu với khó khăn. Dù cho khó khăn nổi lên từ bản thể, bao lâu bạn có niềm tin, bản thể của bạn cũng có thể giải quyết những vấn đề đó.

🍀Khi bạn có niềm tin không thối chuyển rằng “Chủ nhân Không có thể giải quyết nó,” bạn bắt đầu tìm ra chân ngã của mình. Khi bạn có niềm tin mạnh mẽ như thế, bạn sẽ thoát khỏi sợ hãi và nghi ngờ, và bạn sẽ không lay động khi đương đầu với bất cứ gì. Nếu bạn không tin tưởng vào Nhất Tâm – Chủ nhân Không, thì dù bạn có thể làm tốt sự việc đến đâu đi nữa, thì vẫn có 50% phần vô hình bạn không săn sóc tới. Khi cội rễ khỏe mạnh, thân sẽ vững chắc, và khi thân cây vững chắc, hạt sẽ chín mùi.

Bình luận

[…] Nếu người ta nghĩ đến cái toàn thể như được tạo thành bằng những mãnh độc lập, tâm trí thường có khuynh hướng, vận hành theo kiểu ấy, nhưng nếu người ta có thể bao hàm mọi sự một cách cố kết và hài hòa trong một toàn thể trùm khắp, không phân chia, không vở vụn, và không có một biên giới, bấy giờ tâm người ấy sẽ có khuynh hướng chuyển động theo cùng một cách, và từ điều này sẽ tuôn chảy một hoạt động có trật tự ở trong cái toàn thể. […]

[…] NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA […]


Bài viết liên quan

  1. THỨC TỈNH NIỀM TIN
  2. NIỀM TIN & NGUYỆN VỌNG
  3. NIỀM TIN THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN

Bài viết khác của tác giả

  1. TÂM VÀ KHOA HỌC
  2. CHÂN LÝ BẤT DIỆT
  3. QUÁN, PHÓ THÁC VÀ QUAN SÁT

Bài viết mới

  1. DANH NGÔN VỀ SỰ THÔNG MINH
  2. BẠN THÔNG MINH HƠN BẠN TƯỞNG
  3. NHỮNG YẾU TỐ LÀM NÊN SỰ CƯỜNG THỊNH CỦA ĐỜI TRẦN