David Richo

NHỮNG ĐIỀU XẢY RA CÓ THỂ GIÚP CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO

Một trong những điều kiện sinh tồn là đôi khi chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn những gì chúng ta có thể...

NGƯỜI KHÁC KHÔNG LUÔN LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ TRUNG THÀNH VỚI CHÚNG TA

Tôi đánh cao giá tiếng đò ngay cả khi người chèo đò là một kẻ chẳng ra gì. Đôi khi người khác giữ lời hứa và đôi khi...

SỰ VIỆC KHÔNG LUÔN DIỄN RA THEO KẾ HOẠCH

David Richo là nhà tâm lý, giảng viên và tác giả nổi tiếng người Mỹ. Các tác phẩm của ông bao gồm: Everyday Commitments, How to be...