DZONGSAR JAMYANG KHYENTSE

NĂM GIA ĐÌNH PHẬT

Trong Mật thừa, chúng ta không chỉ tìm kiếm một bậc thầy hay một người dẫn đường mà còn là một ai đó giống như bạn tri...

CHỨNG CHỈ CHO ĐIỀU KHÔNG THỂ DIỄN TẢ

Ngày nay chúng ta thấy rất nhiều các bậc thầy khao khát đang thu thập những tài liệu cá nhân như giới thiệu và các tài liệu...

TRAO TRUYỀN TRÍ TUỆ

Xương sống và hơi thở của Phật giáo Kim Cương thừa kỳ diệu, là con đường của hành giả Mật thừa. Kim Cương Thừa không...

KHÉO PHÂN TÍCH BẬC THẦY

?Làm theo bản năng Kim Cương thừa thì đưa vào tâm thức rất nhiều, do đó cảm nhận và thiên hướng đều rất quan trọng. Nếu...

KHÉO ĐIỀU PHỤC TÂM BẠN

Tâm thức của bạn sẽ được điều phục qua chính những hoạt động tìm kiếm, thăm dò và kết nối với bậc thầy. Ban đầu...

CÔNG ĐỨC

?Những phương pháp tích lũy công đức Nếu việc hiện thực hóa sự giác ngộ phụ thuộc vào công đức, bạn có thể tự hỏi:...