STEPHEN R. COVEY

MỘT SỐ THÁCH THỨC CỦA KỶ NGUYÊN MỚI

SỢ HÃI VÀ TỰ TI Rất nhiều người sống trong thời đại ngày nay luôn mang tâm trạng lo âu, sợ hãi. Họ lo lắng về tương lai:...

TÀI KHOẢN TÌNH CẢM VÀ SÁU KHOẢN KÝ GỬI CHỦ YẾU – PHẦN 2

Trong phần 1 chúng ta đã tìm hiểu về tài khoản tình cảm và khoản ký gửi đầu tiền: #1 Hiểu rõ từng cá nhân . Trong phần...

TÀI KHOẢN TÌNH CẢM VÀ SÁU KHOẢN KÝ GỬI CHỦ YẾU

Chúng ta đều biết tài khoản ngân hàng là gì. Chúng ta gửi tiền vào tài khoản đó và lập một khoản dự trữ mà chúng ta có...

ĐỒNG CẢM: MỘT VÀI CÂU HỎI VÀ CHỈ DẪN

Bạn cần quan tâm đến những câu trả lời cho một số câu hỏi, mà mọi người thường đặt ra từ trước đến nay. Sự đồng...

ĐAM MÊ – BÍ QUYẾT TẠO THÀNH CÔNG

Được làm công việc bản thân yêu thích và cũng là sở trường của mình sẽ rất quan trọng, bởi công việc đó cũng là niềm...

HỌC CÁCH HIỂU NGƯỜI VÀ ĐỂ NGƯỜI HIỂU MÌNH

Học  cách  hiểu  người  và  để  người  hiểu  mình,  nói  cách khác “hiểu người trước, hiểu mình sau” sẽ giúp...

CÁC TRỌNG TÂM TRONG CUỘC SỐNG

Mỗi người đều có một trọng tâm trong cuộc sống dù rằng chúng ta thường không nhận ra điều đó. Hãy khảo sát tóm tắt các...

VUN ĐẮP CHO NGÂN HÀNG TÌNH CẢM

Sức mạnh của yêu thương, Tình yêu thương vô điều kiện, Lắng nghe tiếng nói của trái tim, Lắng nghe để yêu thương, Lắng...

HỨA VÀ GIỮ LỜI HỨA

Người giữ lời hứa là người đáng tin tưởng, Không để đánh mất niềm tin, Người giữ lời hứa là người đáng tin cậy