STEPHEN R. COVEY

TÔN TRỌNG TIẾN TRÌNH TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

Sở dĩ thuyết  Đạo đức nhân cách có sức lôi cuốn mạnh mẽ là do nhiều người cho rằng nó hướng dẫn cách đạt được...

NỀ NẾP VĂN HÓA GIA ĐÌNH

Nội dung của cuốn sách đề cập đến 7 Thói quen để tạo gia đình hạnh phúc. Vậy “hạnh phúc” ở đây là gì? Theo tôi,...

GIA ĐÌNH HÀI HÒA: KHI HIỂU RA, BẠN SẼ KHÔNG PHÁN XÉT NỮA.

Hài lòng & phán xét theo thành kiến cá nhân Về cơ bản, sự hài lòng của mỗi người xuất phát từ những mong đợi cá nhân....

THÓI QUEN THỨ BA: ƯU TIÊN NHỮNG VIỆC QUAN TRỌNG

Tôi biết, hiện nay mọi người thường nói “Chúng tôi không có thời gian”. Nhưng nếu bạn không có thời gian – dù chỉ...

LẤY NGUYÊN TẮC LÀM TRUNG TÂM

Đạo đức tính cách hình thành dựa trên khái niệm cơ bản về những nguyên tắc chi phối tính hiệu quả của con người. Đó...

MỘT SỐ THÁCH THỨC CỦA KỶ NGUYÊN MỚI

SỢ HÃI VÀ TỰ TI Rất nhiều người sống trong thời đại ngày nay luôn mang tâm trạng lo âu, sợ hãi. Họ lo lắng về tương lai:...

TÀI KHOẢN TÌNH CẢM VÀ SÁU KHOẢN KÝ GỬI CHỦ YẾU – PHẦN 2

Trong phần 1 chúng ta đã tìm hiểu về tài khoản tình cảm và khoản ký gửi đầu tiền: #1 Hiểu rõ từng cá nhân . Trong phần...

TÀI KHOẢN TÌNH CẢM VÀ SÁU KHOẢN KÝ GỬI CHỦ YẾU

Chúng ta đều biết tài khoản ngân hàng là gì. Chúng ta gửi tiền vào tài khoản đó và lập một khoản dự trữ mà chúng ta có...

ĐỒNG CẢM: MỘT VÀI CÂU HỎI VÀ CHỈ DẪN

Bạn cần quan tâm đến những câu trả lời cho một số câu hỏi, mà mọi người thường đặt ra từ trước đến nay. Sự đồng...