Tác giả: TULKU THONDUP

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

TIỂU SỬ PATRUL RINPOCHE

02/06/2020 view 285

Patrul Rinpoche Ogyen Jigme Lingpa Chokyi Wangpo là hóa thân về ngữ của Đức Jigme Lingpa. Ngài là một trong những Đạo Sư và tác giả Nyingma vĩ đại mà cuộc đời và các tác phẩm của ngài được ngay cả những học giả của những trường phái khác trích dẫn. Mặc dù là một trong những học giả và bậc lão thông vĩ đại nhất của phái Nyingma, Ngài…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1980 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1198 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 1168 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1117 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1108 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1103 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1059 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1048 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1035 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 931 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 885 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 880 lượt xem/bài