#Biết người biết ta

CHÍ NHÂN DỤNG TÂM NHƯ MỘT TẤM GƯƠNG

Kỹ năng lắng nghe, Biết lắng nghe là dụng tâm của cao nhân, Biết người biết ta, Lắng nghe để nhìn thấu, Lắng nghe để thấu...