THẦY TRÒ

DANH NGÔN

Thầy thì giống như một ngọn đèn sáp – tiêu hủy chính mình để thắp sáng con đường cho những người khác.

🌺 Bí mật của giáo dục nằm ở tôn trọng học trò.
_R. W. Emerson

💦 Mọi học trò đều có thể học và thành công, nhưng không cùng một ngày và không cùng một cách.
_W. G. Spady

🌺 Một thầy giáo nắm lấy một bàn tay, mở một tâm hồn và chạm đến một tấm lòng.

💦 Dạy không phải là cung cấp thông tin. Đó là một tương quan trí thức thật thà với những học trò của bạn.
_Paul Lockhart

🌺 Một thầy tốt thì giống như một ngọn đèn sáp – nó tiêu hủy chính nó để thắp sáng con đường cho những người khác.

💦 Khả năng kích thích những xúc cảm tích cực mạnh mẽ nơi học trò phân biệt thầy giáo giỏi với thầy giáo xuất sắc.
_Lowman, 1995

🌺 Những thầy lớn không tập chú vào sự phục tùng, mà vào những liên kết và tương quan.
_J. P. Caposey

💦 Khi học trò sẵn sàng, thầy sẽ xuất hiện.
_Cách Ngôn Thiền

🌺 Trong khi học bạn sẽ dạy, và trong khi dạy bạn sẽ học.
_Phil Collins

💦 Khi dạy những người khác chúng ta học chính chúng ta.
_Cách Ngôn Pháp

🌺 Như là một học trò tôi học từ những người thầy kỳ diệu và từ đó tôi đã nghĩ rằng mỗi người là một vị thầy.
_Bill Moyers

💦 Trong ba người cùng đi, có một người là ông thầy của mình.
_Khổng Tử

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. GỌI THẦY TỪ CHỐN NGÀN XA
  2. BỒ TÁT DI LẶC DẠY THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ VỀ BỒ ĐỀ TÂM

Bài viết khác của tác giả

  1. THẤU CẢM (Empathy)
  2. HỢP TÁC
  3. NIỀM VUI TRONG CÔNG VIỆC

Bài viết mới

  1. BẬN RỘN CẢ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI
  2. LÀM VIỆC NHÓM: MỖI THÀNH VIÊN ĐỀU CÓ MỘT VỊ TRÍ THÍCH HỢP ĐỂ PHÁT HUY HẾT KHẢ NĂNG CỦA MÌNH
  3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC CHO NHÓM?