TÍNH SÁNG TẠO

DANH NGÔN

Sáng tạo chỉ là đơn giản nối kết các sự vật.

 Sáng tạo là thông minh có khôi hài.
Albert Einstein

 Nhưng ra khỏi những giới hạn thì sáng tạo đến.
Debbie Allen

 Sáng tạo chỉ là đơn giản nối kết các sự vật. Khi bạn hỏi người sáng tạo họ làm cái gì đó bằng cách nào, họ cảm thấy hơi thẹn bởi vì thật sự họ chẳng làm ra nó, họ chỉ thấy cái gì đó. Nó có vẻ rõ ràng với họ sau một lúc.
Steve Jobs

 Bạn thấy những sự vật và bạn nói, “Tại sao?”. Nhưng tôi mơ những sự vật chưa từng có, và tôi nói, “Tại sao không?”
George Bernard Shaw

 Chớ sợ sự hoàn thiện, bạn sẽ không bao giờ đạt đến nó.
Salvador Dali

Mỗi đứa trẻ là một nghệ sĩ, vấn đề là vẫn là một nghệ sĩ khi bạn lớn lên.

 Mỗi đứa trẻ là một nghệ sĩ, vấn đề là vẫn là một nghệ sĩ khi bạn lớn lên.
Pablo Picasso

 Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Vì kiến thức bị giới hạn trong tất cả cái chúng ta biết và hiểu bây giờ, trong khi trí tưởng tượng bao trùm toàn bộ thế giới, và tất cả sẽ được biết và hiểu.
Albert Einstein

 Khi tôi còn nhỏ, tôi thực sự sợ bóng tối. Nhưng đến lúc tôi hiểu, bóng tối chỉ có nghĩa là không có những photon trong chiều dài sóng có thể thấy – 400 đến 700 nano mét. Bấy giờ tôi nghĩ, quả thật là ngu khi sợ sự thiếu photon. Rồi sau đó tôi không còn sợ bóng tối.
Elon Musk

 Nếu bạn muốn những người làm việc sáng tạo, hãy cho họ đủ thì giờ để chơi.
John Cleese

Sáng tạo là một tâm thức hoang dã và một con mắt kỷ luật.

 Sáng tạo là một tâm thức hoang dã và một con mắt kỷ luật.
Dorothy Parker

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN