TÔN GIÁO

DANH NGÔN

Mục tiêu của tôn giáo là để điều phục chính bạn, không phải để chỉ trích những người khác.

? Bạn không thể tin vào Thượng đế trừ phi bạn tin vào chính bạn.
_ Swami Vivekananda

? Mục tiêu của tôn giáo là để điều phục chính bạn, không phải để chỉ trích những người khác.
_ Dalai Lama

? Đức tin giống như Wi-Fi, nó không thể thấy nhưng nó có năng lực nối kết bạn với cái bạn cần.
_ Khuyết danh

? Cầu nguyện là chìa khóa của buổi sáng và then cửa của buổi tối.
_ Mahatma Gandhi

? Hạnh phúc là một bí mật giống như tôn giáo và không bao giờ nên được hợp lý hóa.
_ Gilbert K Chescherton

? Đây là tôn giáo giản dị của tôi. Không cần đền chùa, không cần triết học rắc rối. Chính trí óc chúng ta, trái tim chúng ta là đền chùa của chúng ta. Triết học là lòng tốt.
_ Dalai Lama

? Tinh túy của mọi tôn giáo là một, chỉ những lối tiếp cận của chúng ta khác nhau.
_ Mahatma Gandhi

Khoa học không có tôn giáo thì què, tôn giáo không có khoa học thì mù.
_ Albert Einstein

? Tin là tin cái chúng ta không thấy, và phần thưởng cho đức tin này là thấy cái chúng ta tin.
_ Augustine

? Nếu người ý thức và cảm thấy Thượng Đế trong linh hồn nó, nó cảm thấy là một với mọi người trên thế giới.
_ Leo Tolstoy

? Nếu tôn giáo của bạn đòi hỏi bạn ghét một ai đó thì bạn cần một tôn giáo mới.
_ Life Learned Feelings

? Cầu nguyện không làm thay đổi đối tượng thiêng liêng của cầu nguyện, mà nó thay đổi người cầu nguyện.
— Soren Kierkegaard

? Tôn giáo của tôi thì rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là lòng tốt.
— Dalai Lama

? Khi tôi làm điều tốt, tôi cảm thấy tốt. Khi tôi làm điều xấu, tôi cảm thấy xấu. Đó là tôn giáo của tôi.
— Abraham Lincoln

? Tôi nói người nào có tôn giáo là kẻ thông hiểu sự khổ đau của những người khác.
— Mahatma Gandhi

? Khoa học nghiên cứu, tôn giáo giải thích. Khoa học cho con người kiến thức, nó là sức mạnh; tôn giáo cho con người trí huệ, nó là sự điều chỉnh. Khoa học xử lý chủ yếu những sự kiện; tôn giáo xử lý chủ yếu những giá trị. Hai cái không phải là những đối thủ. Chúng bổ túc cho nhau.
— Martin Luther King

? Không có tôn giáo xấu, chỉ có con người xấu.
— Morgan Freeman

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. MẸ TERESA
  2. PHONG TRÀO RIME KHÔNG BỘ PHÁI
  3. THÁNH GANDHI – CON NGƯỜI VĨ ĐẠI

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH