TRÁCH NHIỆM

DANH NGÔN

 

 

? Cái giá của sự vĩ đại là trách nhiệm.
_ Winston Churchill.

? Chúng ta không chỉ chịu trách nhiệm về điều chúng ta làm, mà còn trách nhiệm về điều chúng ta không làm.
_ Molière.

? Tôi không thể luôn luôn kiểm soát những tư tưởng của tôi nhưng tôi có thể chọn tôi trách nhiệm với chúng như thế nào.
_ David Cuschieri.

? Bạn không thể thoát khỏi trách nhiệm của ngày mai bằng cách trốn tránh nó hôm nay.
_ Abraham Lincoln.

? Ngày vĩ đại nhất trong đời bạn và đời tôi là khi chúng ta chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thái độ của chúng ta. Đó là ngày chúng ta thực sự trưởng thành.
_ John C. Maxwell.

? Hãy nhận lấy trách nhiệm về những hành động của mình, bấy giờ bạn mới có thể thật sự nói bạn đã học được từ những lỗi lầm của bạn.

? Người nào dám nhận lấy trách nhiệm về nỗi khổ đau của chúng sanh, người ấy là một Bồ tát.
_ Sưu tầm.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SAO MAI ĐÃ MỌC
  2. ĐỪNG CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN, HÃY TẶNG NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC CẦN
  3. NUÔI DƯỠNG TRÍ TÒ MÒ