TƯ DUY

DANH NGÔN

? Trẻ em cần được dạy làm thế nào để tư duy, không phải tư duy cái gì.
__Margaret Mead__

? Giáo dục không phải là học những sự kiện, mà huấn luyện tâm thức tư duy.
__Albert Einstein__

? Bất cứ cái gì tâm có thể quan niệm và tin tưởng, nó có thể hoàn thành.
__Napole’on Hill__

? Thay đổi cách tư duy của bạn là thay đổi cuộc đời bạn.
__Feather Stone__

? Chúng ta suy nghĩ cái gì thì chúng ta thành cái đó.
__Đức Phật__

? Suy nghĩ là thần lực và suy nghĩ như thế nào còn quan trọng hơn là suy nghĩ cái gì.
__Dr.T.P. Chia__

? Hạnh phúc là khi bạn suy nghĩ cái gì, bạn nói cái gì và bạn làm cái gì, cả ba đều hài hòa với nhau.
__M.Gandhi__

? Hãy suy nghĩ với trái tim của bạn.

Tưởng tượng cần được dùng, không phải để trốn tránh thực tại mà để sáng tạo nó.
__Colin Wilson__

Hãy học làm sao để thấy. Hãy thấu hiểu rằng mọi sự nối kết với mọi sự khác.
__L.Da Vinci__

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SAO MAI ĐÃ MỌC
  2. ĐỪNG CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN, HÃY TẶNG NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC CẦN
  3. NUÔI DƯỠNG TRÍ TÒ MÒ