TƯ DUY

DANH NGÔN

? Trẻ em cần được dạy làm thế nào để tư duy, không phải tư duy cái gì.
__Margaret Mead__

? Giáo dục không phải là học những sự kiện, mà huấn luyện tâm thức tư duy.
__Albert Einstein__

? Bất cứ cái gì tâm có thể quan niệm và tin tưởng, nó có thể hoàn thành.
__Napole’on Hill__

? Thay đổi cách tư duy của bạn là thay đổi cuộc đời bạn.
__Feather Stone__

? Chúng ta suy nghĩ cái gì thì chúng ta thành cái đó.
__Đức Phật__

? Suy nghĩ là thần lực và suy nghĩ như thế nào còn quan trọng hơn là suy nghĩ cái gì.
__Dr.T.P. Chia__

? Hạnh phúc là khi bạn suy nghĩ cái gì, bạn nói cái gì và bạn làm cái gì, cả ba đều hài hòa với nhau.
__M.Gandhi__

? Hãy suy nghĩ với trái tim của bạn.

Tưởng tượng cần được dùng, không phải để trốn tránh thực tại mà để sáng tạo nó.
__Colin Wilson__

Hãy học làm sao để thấy. Hãy thấu hiểu rằng mọi sự nối kết với mọi sự khác.
__L.Da Vinci__

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TỰ HOÀN THIỆN
  2. ĐẠO ĐỨC – ĐỨC HẠNH
  3. ĐỜI SỐNG

Bài viết mới

  1. THẤY BIẾT TRONG SÁNG
  2. ÔM ẤP CƠN GIẬN BẰNG TIA NẮNG CHÁNH NIỆM
  3. SỐNG VỚI MỤC ĐÍCH