TỰ HỌC

DANH NGÔN

Chúng ta phải dành thì giờ cho tự suy nghĩ, quan sát và học.

 Tự học, theo một nghĩa tự bạn học không có ai dạy, thì có một giá trị khổng lồ.
_Robert Kraft

 Chỉ trong toán học và vật lý học mà qua tự học, tôi vượt xa khỏi chương trình ở trường, và cũng thế với triết học.
_Albert Einstein

 Chúng ta phải dành thì giờ cho tự suy nghĩ, quan sát và học.
_Krishnamurti

 Tôi luôn luôn sẵn sàng học, nhưng tôi không luôn luôn thích được dạy.
_Winston Churchill

 Bạn học được cái gì đó mỗi ngày nếu bạn biết chú ý.
_Ray LeBlond

 Tôi học vào mọi lúc. Tấm bia mộ sẽ là tấm bằng của tôi.
_Eartha Kitt

 Tôi không có những tài năng đặc biệt. Tôi chỉ là người tò mò một cách đam mê.
_Albert Einstein

Cái chúng ta cần học để làm, chúng ta học bằng cách làm.

 Tự học, tôi tin chắc chắn, là loại giáo dục duy nhất có thể có.
_Isaac Asimov

 Cái chúng ta cần học để làm, chúng ta học bằng cách làm.
_Aristotle

 Tất cả thế giới là một phòng thí nghiệm cho tâm trí tra hỏi.
Martin H. Fischer

 Mục tiêu của sự học là lớn lên, trưởng thành, và tâm trí chúng ta, khác với thân thể, có thể tiếp tục lớn lên chừng nào chúng ta còn sống.
_Morris Adler

 Những người không học ở thế kỷ 21 sẽ không phải là những người không thể đọc và viết, mà là những người không thể học, không chịu học, và không thể học lại.
_Alvin Toffler

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA