TƯƠNG NHẬP

DANH NGÔN

? Màu sắc được sanh từ sự tương nhập của ánh sáng và bóng tối.
_ Saint Francis

? Trò chuyện là một sự tương nhập của những thế giới, một quan hệ đích thực của những tâm hồn, nó không phải là tự ý thức sâu xa mà là chạm đến những vấn đề quan tâm của tâm hồn.
_ Thomas Moore

? Khi người ta có một chứng ngộ quyết định bản tánh vốn sẵn của tâm, nó không có bản ngã, bèn không có cảm thức nhị nguyên giữa mình và cái ly, và một cảm thức sâu xa về sự tương nhập của toàn bộ pháp. Bấy giờ bất cứ cái gì chúng ta làm là hoạt động Phật, hoàn hảo một cách tự nhiên. Và bất cứ người nào dù chỉ tương hợp ít với nó đều sẽ có một kinh nghiệm rất sâu về sự tương nhập ấy.
_ Tenzin Palmo

? Nhị nguyên luôn luôn là nhất nguyên một cách bí mật.
_ Alan Watts

? Cái đẹp là một biểu lộ những định luật bí mật của tự nhiên, nếu không như thế chúng sẽ bị che dấu với chúng ta vĩnh viễn.
_ GOETHE

? Niềm tin trưởng thành sâu thẳm nhất của chúng ta là hữu hạn và vô hạn tương nhập, như thời gian và vĩnh cửu tương nhập, và những vấn đề của chúng ta phải được giải quyết trong ánh sáng của niềm tin ấy.
_ Lily Dougall

? • Đồng thời tương tức: cùng một lúc, cái này tức là cái kia, cái kia tức là cái này.
• Đồng thời tương nhập: cùng một lúc, cái này dung nhập trong cái kia, cái kia dung nhập trong cái này.
• Chủ bạn viên minh cụ túc: chủ và khách đồng hòa vào nhau mà cả hai vẫn giữ nguyên dạng, đều tự đầy đủ hoàn hảo.
• Nhất đa tương dung: cái một bao gồm cái nhiều, cái nhiều nhiếp thâu cái một, bình đẳng nhau.
• Đồng thời cụ túc tương ưng: muôn vật đều cùng một lúc biểu lộ tức thì, hưởng ứng nhau trùng trùng điệp điệp.
_D. T. Suzuki (giảng các thành ngữ của tông Hoa Nghiêm)

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC