VỀ NHỮNG NỀN VĂN MINH

ARNOLD TOYNBEE

8

Một đời sống không đi vào hành động là một thất bại

Arnold Toynbee ‎(1889-1975) là nhà sử học, triết gia về lịch sử người Anh nổi tiếng hàng đầu thế giới. Tác phẩm Nghiên Cứu Lịch Sử ‎(1931-1961) là một kiệt tác về lịch sử thế giới và văn minh. Là cố vấn cho chính phủ Anh về các vấn đề quốc tế. Tên ông được đặt cho một tiểu hành tinh 7401 Toynbee.

——–*——-

 

? Văn minh là một chuyển động chứ không phải một số phận, một cuộc du hành chứ không phải là một bến đậu.

? Một đời sống không đi vào hành động là một thất bại

? Tôi không tin rằng những nền văn minh phải chết bởi vì văn minh không phải là một cơ thể. Nó là một sản phẩm của những ý chí.

? Sự lãnh đạm có thể vượt thắng bằng nhiệt tình, và nhiệt tình chỉ có thể khởi lên bằng hai điều: thứ nhất, một lý tưởng đột chiếm lấy trí tưởng tượng, và thứ hai một kế hoạch chắc chắn và thông minh.

? Có thể lấp đầy sự rổi rãnh một cách thông minh là sản phẩm cuối cùng của văn minh.

? Những nền văn minh chết do tự tử, không bởi do bị ám sát.

? Phương trình của tôn giáo với đức tin thì mới khá gần đây.

? Sự thành tựu cao nhất là làm mờ đường kẻ giữa công việc và vui chơi.

? Là một nghịch lý nhưng là sự thật sâu xa và nguyên lý quan trọng của đời sống là con đường tốt nhất để đạt đến một mục đích thì không phải nhắm vào chính mục đích ấy mà vào những mục tiêu, tham vọng ở trên nó.

? Những nền văn minh, tôi tin như thế, sanh ra và lớn lên bằng cách đáp ứng một cách thành công những thách thức liên tiếp. Chúng sụp đổ thành từng mảnh nếu và khi một thách thức chạm trán chúng và chúng thất bại khi gặp gỡ.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. LƯƠNG TÂM
  2. NGÔN NGỮ
  3. Ý ĐỊNH, MỤC TIÊU

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN