NGÔN NGỮ

DANH NGÔN

Ngôn ngữ là y phục của tư duy

Ngôn ngữ là y phục của tư duy
– Samuel Johnson

Nghệ thuật trong giao tiếp là ngôn ngữ của lãnh đạo
– James Humes.

Lưỡi kiếm làm tổn hại thân thể, ngôn từ sắc nhọn làm tổn thương tâm hồn
– Menander

Tử tế là ngôn ngữ mà người chết có thể nghe và người mù có thể thấy
– Mark Twain.

Nụ cười ấm áp là ngôn ngữ rộng lớn của lòng tử tế
– William Arthus Ward.

Ngôn ngữ của tình bạn không thể hiện qua từ ngữ mà chan chứa nghĩa tình
– Henry David Thoreau.

Khiêu vũ là ngôn ngữ ẩn của linh hồn trong cơ thể
– Martha Graham

Cà phê là một ngôn ngữ của riêng nó
– Jackie Chan

Âm nhạc là ngôn ngữ nổi tiếng và phổ biến nhất trên thế giới
– Psy

Đôi mắt động vật có sức mạnh nói được ngôn ngữ tuyệt vời
– Martin Buber

Nước mắt là ngôn ngữ của từ bi tĩnh lặng
– Voltaire

Ngôn ngữ hình thể cho thấy những xu tính
– Michael Chang

Lời tử tế ngắn gọn dễ nói nhưng âm vang của nó thực sự vô tận

Lời tử tế ngắn gọn dễ nói nhưng âm vang của nó thực sự vô tận
– Mẹ Teresa

Suốt đời làm việc phải, một câu ác đủ đổ đi tất cả
– Khổng Tử

Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. (Căn cứ vào pháp không căn cứ vào người; căn cứ vào nghĩa không căn cứ vào chữ; căn cứ vào trí không căn cứ vào thức; căn cứ vào nghĩa rốt ráo không căn cứ vào nghĩa chưa rốt ráo)
– Đại bát Niết Bàn kinh

Bình luận

[…] Văn minh là một chuyển động chứ không phải một số phận, một cuộc du hành chứ […]


Bài viết liên quan

  1. Ý ĐỊNH, MỤC TIÊU
  2. NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI
  3. THẾ GIỚI LÀ VIÊN NGỌC SÁNG

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH