Ý ĐỊNH, MỤC TIÊU

DANH NGÔN

Mục tiêu hàng đầu trong đời này là giúp đỡ những người khác. Và nếu bạn không thể giúp đỡ họ thì ít ra đừng làm tổn thương họ.

 Thành công đòi hỏi sự chuyên nhất của ý định.
_Vince Lombardi

 Hạnh phúc chân thật duy nhất đến từ sự tự phung phí chính chúng ta cho một mục tiêu.
_John Mason Brown

 Mục tiêu của đời người là phụng sự, và biểu lộ lòng bi và ý chí giúp đỡ những người khác.
_Albert Schweitzer

 Mục tiêu hàng đầu trong đời này là giúp đỡ những người khác. Và nếu bạn không thể giúp đỡ họ thì ít ra đừng làm tổn thương họ.
_Dalai Lama

 Mục tiêu của đời sống là sống một đời sống của mục tiêu.
_Richard Leider

 Hãy làm sáng tỏ ý định của bạn. Đâu là cái tại sao đàng sau mọi sự bạn làm? Khi chúng ta biết điều này, nó sẽ tạo ra nhiều sức mạnh và con đường trở nên rõ ràng.
_Jack Canfield

 Bạn chỉ sống khi bạn tỉnh giác về ý định của cuộc đời bạn và bạn thi hành ý định này.
_HH Y. Algohar

 Ý định là cái cho đời sống một ý nghĩa.
_Charles H. Perkhurst

 Trong tấm thảm thêu của đời sống, tất cả chúng ta đều được nối kết. Mỗi chúng ta là một món quà cho những người quanh ta, giúp đỡ những người khác chính là sự hiện hữu của chúng ta, cùng dệt một bức tranh hoàn hảo.
_Amit Moorjani

 Mục tiêu của nghệ thuật là sự chiến đấu cho tự do.
_Ai Weiwei

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI
  2. NIẾT BÀN LÀ HẠNH PHÚC TỐI THƯỢNG
  3. ÁNH SÁNG

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH