LƯƠNG TÂM

DANH NGÔN

? Lương tâm là tiếng nói của linh hồn.
_Cách ngôn Ba Lan

? Có một toà án cao hơn những tòa án của luật pháp, đó là tòa án của lương tâm. Nó thay thế cho mọi tòa án khác.
_M. Gandhi

? Một lương tâm tốt là một chiếc gối mềm.
_Cách ngôn Đức

? Người hy sinh lương tâm cho tham vọng tức là đốt một bức tranh để có tro.
_Cách ngôn

? Một số người nhầm lẫn một trí nhớ ngắn ngủi với một lương tâm trong sáng.
_Doug Larson

? Một lương tâm cảm thấy tội lỗi không cần người tố cáo.
_Cách ngôn Anh

? Một lương tâm tốt không sợ những người làm chứng, nhưng một lương tâm phạm tội lo lắng ngay cả khi ở một mình. Nếu chúng ta không làm gì ngoài điều lương thiện, hãy để cho tất cả thế giới biết nó; nhưng nếu ngược lại, có nghĩa gì khi không ai biết nó mà chính chúng ta biết. Đáng thương là những người nào xem nhẹ người làm chứng này!
_L. A. Seneca

? Người tiến hóa cao có lương tâm của riêng nó như là pháp luật.
_Lão Tử

? Can đảm mà không có lương tâm là một dã thú.
_R. G. Ingersoll

? Những tôn giáo là những chuyện cổ tích vĩ đại của lương tâm.
_George Santayana

? Sự kiện lương tâm con người vẫn một phần trẻ con suốt đời là cốt lõi của bi kịch con người.
_Erik Erikson

? Đâu có thể thêm gì được vào hạnh phúc của một người có sức khỏe, không nợ nần, và có một lương tâm trong sáng?
_Adam Smi

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. ÁNH SÁNG

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC