? Vũ Trụ (cosmos) phát xuất từ tiếng Hy Lạp Kosmos, có nghĩa là sự hài hòa, trật tự.

? Vũ trụ là ở trong chúng ta. Chúng ta được làm bằng chất liệu của những ngôi sao. Chúng ta là một cách để cho vũ trụ biết chính nó.
_Carl Sagan

? Trong tất cả những hỗn độn có một vũ trụ, trong tất cả không trật tự có một trật tự bí mật.
_Carl Jung

? Có nhiều nguyên tử trong một phân tử của DNA của bạn như có nhiều ngôi sao trong một thiên hà. Chúng ta, mỗi chúng ta, là một vũ trụ nhỏ.
_Neil De Grasse Tyson

? Sự chuyển động của âm và dương làm phát sanh mọi sự trong vũ trụ.
_ Kinh Dịch

? Ly dị khỏi vũ trụ, khỏi thiên hà, khỏi xã hội và khỏi sự cùng sống với nhau, chúng ta sẽ trở nên gãy vỡ và phân mảnh.
_Daisaku Ikeda

? Khi bạn muốn điều gì, tất cả vũ trụ hợp lực giúp bạn hoàn thành điều đó.
_Paulo Coelho

? Nhạc trong chỗ sâu thẳm của tâm có thể được nghe bởi vũ trụ.
_ Lão Tử

? Bạn là vũ trụ đang kinh nghiệm chính nó.
_Alan Watts