VŨ TRỤ

DANH NGÔN

? Vũ Trụ (cosmos) phát xuất từ tiếng Hy Lạp Kosmos, có nghĩa là sự hài hòa, trật tự.

? Vũ trụ là ở trong chúng ta. Chúng ta được làm bằng chất liệu của những ngôi sao. Chúng ta là một cách để cho vũ trụ biết chính nó.
_Carl Sagan

? Trong tất cả những hỗn độn có một vũ trụ, trong tất cả không trật tự có một trật tự bí mật.
_Carl Jung

? Có nhiều nguyên tử trong một phân tử của DNA của bạn như có nhiều ngôi sao trong một thiên hà. Chúng ta, mỗi chúng ta, là một vũ trụ nhỏ.
_Neil De Grasse Tyson

? Sự chuyển động của âm và dương làm phát sanh mọi sự trong vũ trụ.
_ Kinh Dịch

? Ly dị khỏi vũ trụ, khỏi thiên hà, khỏi xã hội và khỏi sự cùng sống với nhau, chúng ta sẽ trở nên gãy vỡ và phân mảnh.
_Daisaku Ikeda

? Khi bạn muốn điều gì, tất cả vũ trụ hợp lực giúp bạn hoàn thành điều đó.
_Paulo Coelho

? Nhạc trong chỗ sâu thẳm của tâm có thể được nghe bởi vũ trụ.
_ Lão Tử

? Bạn là vũ trụ đang kinh nghiệm chính nó.
_Alan Watts

 

 

 

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC