Bài hát

THẦN CHÚ ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ – NGÀI GYALWANG DRUKPA 12th

Đức Phật A Di Đà theo truyền thuyết theo kinh điển Phật giáo Đại Thừa là một vị vua, Người đã từ bỏ danh vọng, vương...

BÀI HÁT “GÁNH MẸ”

Tác giả: Quách Beem, Cover: Chí Thành Chúng ta sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nhưng chúng ta ở trong đại dương...