BẮT ĐẦU

DANH NGÔN

? Để bắt đầu, hãy bắt đầu.
__Words Worth__

? Bạn không bao giờ thành công nếu bạn không bao giờ bắt đầu.
__Helen Rowland__

? Bắt đầu thì dễ, kiên trì là nghệ thuật.
__Châm ngôn Đức__

? Tiến bộ là luôn luôn bắt đầu lại.
__Tullian Tchividjian__

? Mọi vinh quang đều đến từ dám bắt đầu.
__Eugene F.Ware__

? Bắt đầu thì dành cho mọi người. Kiên trì thì dành cho những vị thánh.
__Josemaria Escriva__

? Mỗi ngày mỗi mới.
__Khổng Tử__

? Giây phút nào cũng mới tinh khôi cho sự bắt đầu. Đó là ý nghĩa của thời gian.
__Dipananda__

? Trong tâm của người mới bắt đầu có nhiều khả năng; trong tâm của người chuyên nghiệp có ít… Trong tâm của người bắt đầu không có ý tưởng, “Tôi đã đạt được cái gì”. Mọi ý tưởng quy ngã giới hạn cái tâm bao la của chúng ta. Khi chúng ta không có ý tưởng về hoàn thành, không có ý tưởng về cái tôi, chúng ta là những người bắt đầu chân chính. Chúng ta có thể thực sự học.
__Shunryu Suzuki__

? Tự do đầu tiên và cuối cùng.
__Krisnamurtri__

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ