CHO

DANH NGÔN

 

 

? Tôi học cho không phải bởi vì tôi có nhiều, mà bởi vì tôi biết chính xác cái cảm giác không có gì cả là như thế nào.

? Đời sống không phải chỉ là nhận được và sở hữu, nó chính là cho và hiện hữu.
__Kevin Kruse

? Khi bạn học, hãy dạy. Khi bạn được, hãy cho.
__Maya Angelou

? Rất thường, chúng ta cho những đứa trẻ những câu trả lời để nhớ hơn là những vấn đề để giải quyết.
__Roger Lewin

? Điều quan trọng nhất trong đời sống là học như thế nào cho đi tình thương, và để cho nó thu về.
__Morrie Schwartz

? Hãy học cho, cho đầy đủ, cho với tình thương, cho không mong đợi, người ta không mất gì khi cho, ngược lại bạn có lại nhiều lần.
__Sivananda

? Phước cho những người có thể cho mà không nhớ, và nhận mà không quên.
__Công Chúa Elizabeth, Asquith Bibesco

? Chúng ta đứng dậy bằng cách nâng đỡ những người khác lên.
__Robert Ingesoll

? Rộng lượng là đóa hoa của công bằng.
__Nathaniel Hawthorne

? Để tiến về phía trước, bạn phải cho trở lại.
__Oprah Winfrey

 

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC