CHO

DANH NGÔN

 

 

? Tôi học cho không phải bởi vì tôi có nhiều, mà bởi vì tôi biết chính xác cái cảm giác không có gì cả là như thế nào.

? Đời sống không phải chỉ là nhận được và sở hữu, nó chính là cho và hiện hữu.
__Kevin Kruse

? Khi bạn học, hãy dạy. Khi bạn được, hãy cho.
__Maya Angelou

? Rất thường, chúng ta cho những đứa trẻ những câu trả lời để nhớ hơn là những vấn đề để giải quyết.
__Roger Lewin

? Điều quan trọng nhất trong đời sống là học như thế nào cho đi tình thương, và để cho nó thu về.
__Morrie Schwartz

? Hãy học cho, cho đầy đủ, cho với tình thương, cho không mong đợi, người ta không mất gì khi cho, ngược lại bạn có lại nhiều lần.
__Sivananda

? Phước cho những người có thể cho mà không nhớ, và nhận mà không quên.
__Công Chúa Elizabeth, Asquith Bibesco

? Chúng ta đứng dậy bằng cách nâng đỡ những người khác lên.
__Robert Ingesoll

? Rộng lượng là đóa hoa của công bằng.
__Nathaniel Hawthorne

? Để tiến về phía trước, bạn phải cho trở lại.
__Oprah Winfrey

 

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TỰ HOÀN THIỆN
  2. ĐẠO ĐỨC – ĐỨC HẠNH
  3. ĐỜI SỐNG

Bài viết mới

  1. THẤY BIẾT TRONG SÁNG
  2. ÔM ẤP CƠN GIẬN BẰNG TIA NẮNG CHÁNH NIỆM
  3. SỐNG VỚI MỤC ĐÍCH