CHÚNG SANH  SỐNG CHẾT THEO NGHIỆP CỦA HỌ

BHIKKHU BODHI

Trích: “Lời Phật dạy về sự hòa hợp trong cộng đồng và xã hội hợp tuyển từ Kinh tạng Pali"

Nguyên tác: The Buddha’s Teachings on Social and Communal Harmony, An Anthology of Discourses from the Pāli Canon”

Tác giả: BHIKKHU BODHI

Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai

NXB. Hồng Đức

[Đức Phật nói với một người Bà-la-môn]: “Này Bà-la-môn, khi tâm ta định tĩnh, thanh tịnhtrong sạch, không uế nhiễm, không phiền não, nhu hòa, dễ uốn nắnvững chãi, và đạt đến mức an nhiên không còn dao động, ta hướng tâm đến tri kiến về sự sống chết  của chúng sanh.

Với thiên nhãn thuần tịnh và siêu phàm, ta thấy rõ  chúng sanh chết và tái sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người xinh đẹp, kẻ xấu xí, người may mắn, kẻ bất hạnh, và ta hiểu chúng sanh sống chết theo nghiệp của họ, như thế này: ‘Những chúng sanh đã tạo nhiều hành động ác về thân, khẩu và ý, đã phỉ báng các bậc thánh, nắm giữ tà kiến, và tạo ác nghiệp theo tà kiến, với thân xác tan rã sau khi chết, họ sẽ phải tái sanh vào cõi khốn khổ, xấu ác, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh đã tạo nhiều hành động thiện về thân, khẩu và ý, không phỉ báng các bậc thánh, có chánh kiến và tạo các nghiệp theo chánh kiến, với thân xác tan rã sau khi chết, những người này sẽ tái sanh vào cõi an lành, vào Thiên giới.’

Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh và siêu phàm, ta thấy rõ  chúng sanh chết và tái sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người xinh đẹp, kẻ xấu xí, người may mắn, kẻ bất hạnh, và ta hiểu tất cả điều ấy là do nghiệp của họ.  Đây là minh thứ hai ta chứng được vào canh giữa của đêm ấy. Vô minh đã bị diệt trừ và minh sanh khởi, bóng tối đã bị diệt trừ và ánh sáng sanh khởi, như đã xảy ra đối với người sống tinh cần, nhiệt tâm, và cương quyết. Này Bà-la-môn, đây là sự bùng vỡ tâm thức thứ hai, như con gà con phá vỡ vỏ trứng để bước ra ánh sáng.

(Tăng Chi BK 3, Ch 8 : 13, tr 526-527)

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. SỰ CHẤM DỨT CỦA NGHIỆP
  2. TÍNH ĐA DẠNG CỦA NGHIỆP
  3. NGHIỆP VÀ QUẢ

Bài viết khác của tác giả

  1. SỰ KIỆN NHẬP THAI VÀ ĐẢN SANH CỦA ĐỨC PHẬT
  2. NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO
  3. THANH LỌC TÂM

Bài viết mới

  1. SAO MAI ĐÃ MỌC
  2. ĐỪNG CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN, HÃY TẶNG NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC CẦN
  3. NUÔI DƯỠNG TRÍ TÒ MÒ