DÒNG SÔNG

DANH NGÔN

?️ Không ai có thể bước vào hai lần trong cùng một dòng sông, vì nó không là cùng một dòng sông như cũ và người ấy cũng không là người như cũ.
_Heraclitus

?️ Hãy yên vững như một trái núi và trôi chảy như một dòng sông.
_Lão Tử

?️ Tình thương thì giống như một dòng sông, không bao giờ kết thúc khi chảy, mà rộng lớn thêm với thời gian.
_Reinhold Niebuhr

?️ Vì đời sống và cái chết là một, như sông và biển là một.
_Kahlil Gibran

?️ Tôi muốn sống như một dòng sông chảy, được mang đi bởi sự ngạc nhiên về cái còn ẩn giấu của nó.
_John O’Donohue

?️ Dòng sông đang chảy trong bạn cũng đang chảy trong tôi.
_Kabir

?️ Mọi dòng sông đều chảy ra biển: nhưng biển không đầy.
_Solomon

?️ Dòng sông đang dạy chúng ta làm sao để nghe với một trái tim im lặng, với một tâm hồn mở rộng chờ đợi.
_Hermann Hesse

?️ Hãy đi theo dòng sông và bạn sẽ tìm thấy biển.
_Cách Ngôn Pháp

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ