GIẢI THÍCH

DANH NGÔN

? Chỉ một nghệ sĩ mới có thể giải thích ý nghĩa đời sống.
_Novalis

? Chúng ta không chỉ giải thích tính cách của những biến cố…Chúng ta cũng còn có thể giải thích sự giải thích của chúng ta.
_Kenneth Burke

? Mọi sự là đẹp, tất cả vấn đề là có thể giải nghĩa chúng.
_Camille Pissarro

? Ngữ vựng cho phép chúng ta giải nghĩa và diễn tả. Nếu bạn có một ngữ vựng giới hạn, bạn cũng sẽ có một cái nhìn giới hạn và một tương lai giới hạn.
_Jim Rohn

? Hãy cẩn thận cách bạn giải thích thế giới như thế nào, vì đó là con đường bạn sẽ đi.
_Khuyết Danh

? Kinh nghiệm không phải là cái xảy đến cho bạn – chính việc bạn giải thích như thế nào xảy đến cho bạn.
_Aldous Huxley

? Chúng ta cần để cho kinh điển giải thích chúng ta hơn là chúng ta giải thích kinh điển.
_Timothy Keller

? Những người bạn của chúng ta giải thích thế giới và bản thân chúng ta cho chúng ta, nếu chúng ta có mối tương quan thân thiết và chân thật với họ.
_Amos Bronson Alcott

? Chúng ta phải giải thích một tính khí xấu như một dấu hiệu của mặc cảm tự ti.
_Alfred Adler

? Hãy lắng nghe bài ca của sự sống. Hãy ghi sâu vào ký ức âm điệu con đã nghe được. Hãy học bài học của hòa điệu nơi đó. Hãy nhìn xem một cách nhiệt tình mọi sự sống xung quanh con. Hãy học xem một cách thông minh tấm lòng của mọi người. Hãy hết sức chăm chú quan sát lòng con. Hãy hỏi đất, nước, lửa và không khí những bí mật mà chúng giữ gìn cho con.
_Ánh Sáng Trên Đường Đạo

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. BỘ NHỚ QUÁ TẢI