GIẢI TRÍ, NGHỈ NGƠI

DANH NGÔN

?Không có giải trí nào rẻ như đọc, cũng không có lạc thú nào kéo dài bằng.
_M. W. Montagu.

?Chúng ta không đang ở trong một thời đại thông tin, chúng ta đang ở trong một thời đại giải trí.
_Tony Robbins.

?Trong bất cứ giây phút nào, thực tại của chúng ta đặt nền trên cái mà chúng ta chú tâm vào.
_Tony Robbins.

?Hãy hít vào một hơi thở sâu và bạn thưởng thức đời sống của bạn.
_Vô danh.

?Sự chữa lành tốt nhất cho thân thể là một tâm hồn bình lặng.
_Napoleon Bonaparte.

?Mỗi cái hiện bây giờ và rồi đi mất, hãy có một ít thư giản, vì khi bạn trở lại với công việc sự phán đoán của bạn sẽ chắc chắn hơn.
_Leonardo da Vinci.

?Nếu bạn để cho trí năng bị điều kiện hóa của bạn nghĩ ngơi một thời gian dài, thình lình xảy ra như một cái thùng lủng đáy – bấy giờ bạn sẽ hạnh phúc và bình an một cách tự nhiên.
_Yuanwu Kegin.

?Có đức hạnh trong công việc và có đức hạnh trong nghỉ ngơi. Hãy dùng cả hai và chớ coi thường cái nào.
_Alan Cohen.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA