HIỂU BIẾT

DANH NGÔN

 Đời sống tốt đẹp thì được cảm hứng bởi tình thương và được hướng dẫn bởi hiểu biết.
_ Bertrand Russell

 Tri thức là quyền lực.
_ Francis Bacon

 Kiến thức thì không có giá trị trừ phi bạn đưa nó vào thực hành.
_ Anton Chekhov

 Hiểu biết có một bắt đầu nhưng không có chấm dứt.

 Hãy cảnh giác với kiến thức giả: nó còn nguy hiểm hơn không biết.
_ G. Bernard Shaw

 Dấu hiệu thật sự của thông minh không phải là kiến thức mà là tưởng tượng.
_ Albert Einstein

 Hiểu biết là đời sống với đôi cánh.
_ William Blake

 Tin tức không phải là hiểu biết.
_ A. Einstein

 Hành động của con người chảy từ ba nguồn chính: tham muốn, cảm xúc và hiểu biết.
_ Platon

 Hãy chia sẻ hiểu biết của bạn. Đó là một cách để hoàn thành sự bất tử.
_ Dalai Lama

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TỰ HOÀN THIỆN
  2. ĐẠO ĐỨC – ĐỨC HẠNH
  3. ĐỜI SỐNG

Bài viết mới

  1. THẤY BIẾT TRONG SÁNG
  2. ÔM ẤP CƠN GIẬN BẰNG TIA NẮNG CHÁNH NIỆM
  3. SỐNG VỚI MỤC ĐÍCH