HIỂU BIẾT

DANH NGÔN

 Đời sống tốt đẹp thì được cảm hứng bởi tình thương và được hướng dẫn bởi hiểu biết.
_ Bertrand Russell

 Tri thức là quyền lực.
_ Francis Bacon

 Kiến thức thì không có giá trị trừ phi bạn đưa nó vào thực hành.
_ Anton Chekhov

 Hiểu biết có một bắt đầu nhưng không có chấm dứt.

 Hãy cảnh giác với kiến thức giả: nó còn nguy hiểm hơn không biết.
_ G. Bernard Shaw

 Dấu hiệu thật sự của thông minh không phải là kiến thức mà là tưởng tượng.
_ Albert Einstein

 Hiểu biết là đời sống với đôi cánh.
_ William Blake

 Tin tức không phải là hiểu biết.
_ A. Einstein

 Hành động của con người chảy từ ba nguồn chính: tham muốn, cảm xúc và hiểu biết.
_ Platon

 Hãy chia sẻ hiểu biết của bạn. Đó là một cách để hoàn thành sự bất tử.
_ Dalai Lama

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN