HIỆU ỨNG CON BƯỚM

DANH NGÔN

 

?Một cái gì nhỏ như một cái đập cánh của con bướm có thể cuối cùng sanh ra một trận bão ở nửa phần kia của thế giới.
-Lý thuyết hỗn độn

?Bạn đã được tạo ra để bạn có thể làm ra một sự khác biệt. Bạn có trong bạn thần lực để thay đổi thế giới.
-Andy Andrew, Hiệu ứng Con bướm: Đời sống bạn quan trọng như thế nào.

?Hiệu ứng con bướm – thay đổi một sự, thay đổi mọi sự.

?Bằng bàn tay bạn, hàng triệu hàng tỷ cuộc đời sẽ được thay đổi, được thu hút vào một chuỗi những biến cố bắt đầu bởi bạn vào hôm nay.
-Andy Andrew

?Chúng ta thích thú vẻ đẹp của một con bướm, nhưng hiếm khi chấp nhận những thay đổi nó đã trải qua để hoàn thành vẻ đẹp ấy.
-Maya Angelou

?Những hành động của bạn có giá trị rất lớn hơn bạc hay vàng.

?Và bây giờ bạn hiện hữu và tôi hiện hữu và chúng ta là một bí mật mà sẽ không bao giờ xảy ra trở lại.
-E. E, Cummings

?Mỗi chúng ta giống như con bướm kia trong Hiệu ứng Con bướm. Và mỗi chuyển động nhỏ hướng đến một tâm trí tích cực hơn có thể gởi những gợn sóng tích cực qua suốt những tổ chức, những gia đình và những cộng đồng của chúng ta.
-Shawn Achor

?Một “duyên khởi” tức thì sanh ra “trùng trùng duyên khởi”.
-Kinh Hoa Nghiêm

 

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA