HỌC VÀ NGHIÊN CỨU

DANH NGÔN

Giáo dục không phải là học những sự kiện, mà là huấn luyện cho tâm trí suy nghĩ.

?‍? Bạn học được điều gì đó mỗi ngày nếu bạn chú ý.
Ray LeBlond

?‍? Nếu một đứa trẻ không thể học theo cách chúng ta dạy, chúng ta có thể dạy cho chúng cách học.
Ignacio Estrada

?‍? Bạn không hiểu điều gì trừ phi bạn học nó nhiều hơn một cách học.
Marvin Minsky

?‍? Điều đẹp nhất trong sự học là không ai có thể lấy nó khỏi bạn.
B. B. King

?‍? Nghiên cứu mà không đam mê sẽ làm hư hỏng trí nhớ và không còn lưu lại cái gì đã lấy vào.
Leonardo De Vinci

?‍? Bạn học nói bằng cách nói, học nghiên cứu bằng cách nghiên cứu, học chạy bằng cách chạy, học làm việc bằng cách làm việc; trong cùng cách tương tự, bạn học thương yêu bằng cách thương yêu.
Anatole France

?‍? Chớ bao giờ xem nghiên cứu là một bổn phận, mà như cơ hội đáng mong ước để học và biết tác động giải thoát của cái đẹp trong lãnh vực tinh thần cho niềm vui cá nhân của bạn và cho lợi ích của cộng đồng mà công việc của bạn thuộc về.
Albert Einstein

?‍? Chớ học để làm một việc, mà hãy học để sáng tạo ra những công việc.

?‍? Giáo dục không phải là học những sự kiện, mà là huấn luyện cho tâm trí suy nghĩ.
Albert Einstein

?‍? Nghiên cứu Phật pháp là nghiên cứu tự ngã. Nghiên cứu tự ngã là đánh mất tự ngã. Đánh mất tự ngã là thấy biết mọi sự.
Thiền Sư Đạo Nguyên

Quốc sư Vạn Hạnh (932 – 1018)

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. HỌC
  2. VĂN HÓA
  3. ĐẠO LÝ CỔ XƯA VÀ KHOA HỌC HIỆN ĐẠI

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN