VĂN HÓA

DANH NGÔN

? Bạn phải nếm một văn hóa để hiểu nó.
_Deborah Cater

? Không có văn hóa đạo đức thì không có sự cứu thoát cho nhân loại.
_Albert Einstein

? Không có văn hóa nào có thể sống nếu nó không nỗ lực để là riêng biệt.
_Mahatma Gandhi

? Mỗi phương diện của văn hóa Tây phương cần một luật mới của đạo đức – một đạo đức hợp lý – như là một điều kiện tiên quyết để tái sanh.
_Ayn Rand

? Văn hóa của tôi là lý lịch và nhân cách của tôi. Nó cho tôi sự phân biệt về tinh thần, trí thức và cảm xúc với những người khác và tôi hãnh diện vì nó.
_M. F. Moonzajer

? Văn hóa là sự mở rộng của tâm thức và của tâm linh.
_Jawaharlal Nehru

? Một văn hóa mất nối kết với thiên nhiên hoang dã sẽ trở nên không lành mạnh.
_Toby Hemenway

? Cái hiện hành duy nhất sẽ chữa lành mọi nền văn hóa là tình thương không dứt.
_Heidi Baker

? Lễ phép là dấu hiệu chính của văn hóa.
_Baltasar Gracian

? Văn hóa của một quốc gia nằm trong trái tim và trong tâm hồn của dân chúng quốc gia ấy.
_Mahatma Gandhi

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA