HỌC

DANH NGÔN

? Khả năng chứa đựng sự học là một món quà; khả năng học là một kỹ năng; sẵn sàng học là một chọn lựa.
_ Brian Herbert

? Ngu dốt không là một sự nhục nhã nhiều hơn là không muốn học.
_ Benjamin Franklin

? Cái gì chúng ta học với sự thích thì chúng ta không bao giờ quên.
_ Alfred Mercier

? Một người khôn có thể học nhiều từ một câu hỏi ngu hơn là một người ngu có thể học từ một câu trả lời thông thái.
_ Lý Tiểu Long

? Người tưởng là cái gì cũng biết không bao giờ học.
_ Cách ngôn Thụy Điển

? Học mà không suy nghĩ là việc làm vô ích; suy nghĩ mà không học là nguy hiểm.
_ Khổng Tử

? Hãy học từ những lỗi lầm của người khác. Bạn không thể sống đủ lâu để tự làm tất cả những lỗi lầm ấy.
_ Eleanor Roosevelt

? Học là con mắt của tâm.
_ Cách ngôn Pháp

? Hãy luôn luôn muốn học điều gì đó có ích.
_ Sophocles

? Chúng ta không học; và điều chúng ta gọi là học chỉ là một tiến trình nhớ lại.
_ Platon

? Trong đạo Phật, ngài A Nan có tiếng là đa văn, nghe nhiều, học nhiều. Kinh điển đạo Phật do ngài thuật lại, bắt đầu bằng câu “Tôi nghe như vầy”.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. KINH TẾ (Trích dẫn những kinh tế gia nổi tiếng)
  2. TỰ HỌC
  3. RÚT RA BÀI HỌC TRONG TỪNG VẤN ĐỀ

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. KẾT NỐI VỚI NGUỒN ÁNH SÁNG VÀ YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN
  2. TRÍ TUỆ PHÁT SANH – THIÊN NHIÊN TÂM
  3. NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG – MỘT KỲ NỮ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX