KINH TẾ (Trích dẫn những kinh tế gia nổi tiếng)

DANH NGÔN

 

Nếu bạn không có một tầm nhìn cho tương lai, bấy giờ tương lai bị đe dọa là một lập lại của quá khứ.

?‍? Trước khi bạn nói, hãy nghe.
Trước khi bạn viết, hãy nghĩ.
Trước khi bạn tiêu, hãy kiếm.
Trước khi bạn đầu tư, hãy thẩm tra.
Trước khi bạn chỉ trích, hãy chờ đợi.
Trước khi bạn cầu nguyện, hãy tha thứ.
Trước khi bạn rút lui, hãy cố gắng.
Trước khi bạn về hưu, hãy tiết kiệm.
Trước khi bạn chết, hãy cho.
— William A.Ward

?‍? Nếu bạn không có một tầm nhìn cho tương lai, bấy giờ tương lai bị đe dọa là một lập lại của quá khứ.
— A. R. Bernard

?‍? Một nhà kinh tế giỏi là người sẽ biết trong ngày mai tại sao những việc ông tiên đoán ngày hôm qua đã không xảy ra hôm nay.
— Laurence J. Peter

?‍? Cho đến khi một người tìm thấy cái gì để chết cho nó, ông hay bà ấy không có cái gì để sống cho nó.
— Ziad K. Abdelnour

?‍? Đầu tư thành công là tiên đoán những tiên đoán của những người khác.
— John Maynard Keynes

?‍? Không vô lý tý nào khi người giàu cần đóng góp cho phí tổn công, không chỉ tương xứng với thu nhập của họ, mà còn hơn sự tương xứng ấy.
— Adam Smith

?‍? Nghèo không chỉ là thiếu tiền, nó là không có khả năng thực hiện tiềm năng đầy đủ của mình như một con người.
— Amartya Sen

?‍? Phát triển kinh tế mà không đầu tư cho phát triển con người là không thể chấp nhận – và vô đạo đức.
— Amartya Sen

?‍? Hãy nghĩ lớn, nghĩ nhanh, nghĩ tiến về phía trước. Những ý tưởng thì không là độc quyền của ai.
— Parimal Nathwani

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TÁM ĐIỀU THƯỜNG THẤY Ở NHỮNG NGƯỜI CÓ TÀI ĂN NÓI
  2. BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG CHỦ FACEBOOK TẠI ĐẠI HỌC HARVARD
  3. HỌC ĐỂ THẤY – TƯ DUY TÍCH CỰC TẠO THÀNH CÔNG

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC