KIẾN THỨC

DANH NGÔN

? Kiến thức là sức mạnh nhưng chỉ trí huệ là tự do.
_ Will Durant

?Kiến thức không phải là sức mạnh, kiến thức được áp dụng mới là sức mạnh.
_ Eric Thomas

? Nếu kiến thức là sức mạnh, thì sự tò mò là bắp thịt.
_ Danielle Laporte

? Kiến thức là sức mạnh. Thông tin là khai phóng. Giáo dục là tiền đề của tiến bộ, trong mỗi xã hội, trong mỗi gia đình.
_ Kofi Annan

? Ngày nay kiến thức có sức mạnh. Nó kiểm soát sự nắm được cơ hội và thăng tiến.
_ Peter Drucker

? Như một y sĩ, chúng ta chữa lành bằng cách chia sẻ kiến thức, tình thương và bi mẫn.
_ Debasish Mridha

? Tác động của việc cho ai một điện thoại thông minh được nối kết thì không khác với cho họ một computer đích thực. Tôi thấy những đứa bé của tôi học như thế nào và khác biệt với việc học ngày trước rất lớn. Đôi khi tôi nghĩ chúng ta không thu thập đủ sức mạnh của kiến thức trong bàn tay mỗi người.
_ Sundar Pichai

? Kiến thức là nguồn dân chủ nhất của sức mạnh.
_ Alvin Toffler

? Một kiến thức đích thực về chính chúng ta là kiến thức về sức mạnh của chúng ta.
_ Hale White

? Một dấu hiệu đặc biệt của hiểu biết triệt để là năng lực dạy.
_ Aristotle

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. HỌC HỎI TỪ NHỮNG “NGƯỜI THẦY” VÀ TRUYỀN TRI THỨC LẠI CHO THẾ HỆ KẾ TIẾP
  2. HỌC HÀNH, NGHỀ NGHIỆP VÀ NIỀM VUI SỐNG
  3. CUỘC ĐỜI LÀ MỘT TRƯỜNG HỌC

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ