KỸ NĂNG XÃ HỘI

DANH NGÔN

? Thấu cảm và kỹ năng xã hội là trí thông minh xã hội, phần liên cá nhân của trí thông minh xúc cảm. Đó là lý do tại sao chúng trông giống nhau.
— Daniel Goleman

? Phát triển kỹ năng xã hội là một tiến trình dài trong đời và là phần then chốt của thành công chúng ta trong đời sống.

? Bình an không phải là sự vắng mặt của xung đột mà là khả năng đối diện với xung đột.

? Tiếng nói của bạn là nghệ thuật của bạn.
— Danielle La Porte

? Chơi là hình thức cao nhất của nghiên cứu.
— Albert Einstein

? Tình thương là thiết yếu, tính tập thể thì tùy ý lựa chọn.
— Susan Cain

? Tôi xem những kỹ năng xã hội có phần giống như học một ngôn ngữ. Tôi đã thực hành chúng nhiều năm đến độ tôi hầu như quên mất cách đặt dấu nhấn của tôi.
— Daniel Tammet

? Nếu bạn muốn kinh nghiệm sự bình an, hãy cung cấp bình an cho người khác.
— Tenzin Gyatso – Dalai Lama thứ 14

? Tôn giáo thật sự của tôi là lòng tốt và yêu mến.
— Dalai Lama

? Hạnh phúc không bao giờ sút giảm khi chia sẻ.
— Dalai Lama

? Kỹ năng xã hội là con người của bạn biểu lộ ra bên ngoài. Con người bạn thế nào, bạn sẽ biểu lộ ra như thế ấy.
— Thomas Dean

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. BỘ NHỚ QUÁ TẢI