LUẬT HẤP DẪN CỦA TÂM THỨC

DANH NGÔN

Hiện nay, khoa học hiện đại, với hai cột trụ là thuyết tương đối và cơ học lượng tử, đã có nhiều thành tựu đáng kể trong khám phá nguồn gốc vũ trụ và cấu tạo thế giới vật chất.

? Những ý tưởng trở thành những sự vật, nếu bạn thấy nó trong tâm bạn, bạn sẽ nắm nó trong tay bạn.
_ Bob Proctor

? Toàn bộ cuộc đời của bạn là một biểu lộ của những ý tưởng tiếp tục trong đầu bạn.
_ Lisa Nichols

? Toàn bộ vũ trụ đang bí mật hiệp lực để cho bạn mọi thứ bạn muốn.
_ Abraham Hicks

? Tất cả những gì chúng ta là, đó là một kết quả của điều chúng ta đã nghĩ.
_Đức Phật

? Mọi sự bạn muốn là sẳn ở đó chờ đợi bạn yêu cầu. Mọi sự bạn muốn cũng đang muốn bạn. Nhưng bạn phải bắt tay hành động để có chúng.
_ Jack Canfield

? Hãy giữ những ý tưởng của bạn cho tích cực, bởi vì những ý tưởng của bạn trở thành những lời nói của bạn.

? Hãy giữ những lời nói của bạn cho tích cực, bởi vì những lời nói của bạn trở thành những thái độ của bạn.

? Hãy giữ những thái độ của bạn cho tích cực, bởi vì những thái độ của bạn trở thành những thói quen của bạn.

? Hãy giữ những thói quen của bạn cho tích cực, bởi vì những thói quen của bạn trở thành những giá trị.

? Hãy giữ những giá trị của bạn cho tích cực, bởi vì những giá trị trở thành số phận của bạn.

_Gandhi

? Mỗi giây phút là một cơ hội để bạn thay đổi, bởi vì mỗi giây phút bạn có thể thay đổi cách bạn cảm nhận.
_ Rhonda Byrne

? Luật hấp dẫn hay luật của tình thương…chúng là một và như nhau.
_ Charles F. Haanel

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TỰ HOÀN THIỆN
  2. ĐẠO ĐỨC – ĐỨC HẠNH
  3. ĐỜI SỐNG

Bài viết mới

  1. ÔM ẤP CƠN GIẬN BẰNG TIA NẮNG CHÁNH NIỆM
  2. SỐNG VỚI MỤC ĐÍCH
  3. BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI BIẾT LẮNG NGHE ?