LÝ TƯỞNG ĐỂ TIẾN BỘ

DANH NGÔN

—???—

? Cuộc đời không có một lý tưởng là cái chết về tinh thần.
_ Emma Goldman

? Một cuộc đời vô ích là một cái chết sớm.
_ Goethe

? Tuổi trẻ là một trạng thái lý tưởng nếu nó đến hơi muộn trong cuộc đời.
_ H. H. Asquith

? Nếu một người với một lý tưởng làm ra một ngàn lầm lỗi, tôi chắc chắn rằng người không có lý tưởng làm ra tới năm mươi ngàn. Thế nên, có một lý tưởng thì tốt hơn.
_ Vivekananda

? Bạn có thể có mọi thứ trong cuộc đời mà bạn muốn, nếu bạn giúp người khác có được cái họ muốn.
_ Zig Ziglar

? Tôi không phải là một nhà kinh doanh, tôi là một nghệ sĩ.
_ Warren Buffett

? Công việc của chúng ta là sự trình bày những khả năng của chúng ta.
_ Edward Gibbon

? Phẩm chất là kế hoạch kinh doanh tốt nhất.
_John Lasseter

? Những bậc thầy vĩ đại không muốn cũng không cần sự tôn thờ của bạn. Thứ lớn nhất của bạn cho họ và chính bạn là thi đua với sự thần thánh của họ bằng cách đòi hỏi nó như là của chính bạn.
_ Alan Cohen

? Nếu bạn cảm thấy phải thêm nữa, sẽ có thêm nữa.
_ Alan Cohen

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN