MỌI THỰC HÀNH PHÁP ĐỀU BẮT ĐẦU VỚI TÌNH YÊU THƯƠNG

HE. GARCHEN RINPOCHE VIII

Trích: Ngọn Đèn Trí Huệ Tỏa Khắp; Việt dịch: Trần Thị Lan Anh; Hiệu đính: Ban dịch thuật Thiện Tri Thức

Cốt lõi của việc thực hành Pháp là gì? Đầu tiên chúng ta được giới thiệu về bản tánh của tâm. Sau đó chúng ta cần phải nhận biết được chân tánh của mình. Một số người nói họ đã thấy bản tánh của tâm, và một số người nói họ không thể thấy được. Những người nghĩ rằng họ đã thấy được bản tánh của tâm đã có được một mức độ quán chiếu nhất định, và điều này làm cho họ tin tưởng vào chân tánh của mình. Nhưng thậm chí đối với những người nói rằng họ không nhìn thấy bản tánh của tâm mình thì những người ấy cũng vẫn sở hữu chân tánh này. Ai cũng có Phật tánh, thậm chí dù đó là con côn trùng nhỏ nhất. Nơi nào có tâm nơi đó tự nhiên có Phật, ở đây nghĩa ở có Phật tánh. Khác nhau chỉ ở chỗ chúng ta có thể nhận biết được Phật tánh của mình hay không. Do đó chúng ta cần phải tìm ra phương pháp để nhận biết được bản tánh này. Viên bảo châu duy nhất và trân quý mà tất cả chư Phật trong ba thời đã truyền giảng – viên bảo châu trân quý duy nhất mà mọi chúng sinh cần trưởng dưỡng, viên bảo châu trân quý duy nhất của cả luân hồi và niết bàn – đó chính là tình yêu thương, hay tâm từ bi.

Đức Jetsun Milarepa đã dạy rằng “gốc rễ của các cõi thấp là sân hận, vì thế hãy thực hành hạnh kham nhẫn thậm chí cả khi tính mạng bị lâm nguy.” Điều này có nghĩa là trưởng dưỡng tâm yêu thương. Vì thế hãy giữ giới: tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu thương. Tôi phải thực hành hạnh kham nhẫn. Tình yêu thương không phải thứ chỉ mang lại lợi ích cho chúng ta về lâu về dài, mà thậm chí trong cuộc đời này tình yêu thương cũng giúp chúng ta có được tất cả những hạnh phúc và may mắn – thức ăn, áo mặc v.v. Và chúng ta có lòng bi mẫn. Chúng ta sẽ mang viên bảo châu này với mình từ đời này qua đời khác cho đến tận khi đạt được giác ngộ. Chẳng có ngọc báu nào vĩ đại hơn, chẳng có gì có thể quý giá hơn viên bảo châu yêu thương. Vì thế chúng ta cần phải hứa nguyện với bản thân rằng sẽ không bao giờ từ bỏ bảo châu là tình yêu thương. Nếu bạn hiểu chỉ mình điều này thì bạn đã thật sự hiểu được Cái thấy của Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn, và bạn sẽ phát khởi tình yêu thương chân thực một cách tự nhiên. Thông qua việc thực hành Cái thấy này, chúng ta trưởng dưỡng sự hợp nhất tánh Không cùng lòng từ bi, và đó chính là Cái thấy thực của tất cả các truyền thống Phật giáo.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. ĐIỀU PHỤC TÂM BẰNG HAI ĐOÀN QUÂN TỪ VÀ BI

Bài viết khác của tác giả

  1. NHỮNG THIỆN HẠNH CỦA THÂN, KHẨU VÀ TÂM
  2. HÃY XA LÌA KẺ XẤU – BÌNH GIẢNG 37 PHÁP TU BỒ TÁT
  3. VÔ MINH – LỜI NGUYỆN CỦA TÁNH GIÁC PHỔ HIỀN NHƯ LAI

Bài viết mới

  1. LÀM HÒA VỚI MÚI QUÝT
  2. VÔ THƯỜNG, Ở ĐÂY VÀ BÂY GIỜ
  3. BIẾT VUI ĐÙA VÀ HÀI HƯỚC – BÍ QUYẾT CỦA THÀNH CÔNG