NHIỆT TÌNH

DANH NGÔN

 

 

 

? Không có gì lớn lao được hoàn thành nếu không có nhiệt tình.
— Ralph Waldo Emerson

?‍ Bí mật của thiên tài là mang theo được tinh thần của đứa trẻ vào tuổi già, nghĩa là không bao giờ mất nhiệt tình của bạn.
— Aldous Huxley

?‍ Nhiệt tình giải phóng sức mạnh để đưa bạn vượt qua những trở ngại và tăng thêm ý nghĩa cho mọi việc bạn làm.
— Norman Vincent Peale

?‍ Bạn sẽ ngạc nhiên bạn có thể mạnh mẽ như thế nào khi bạn làm cảm nhiễm những người khác với nhiệt tình của bạn.
— Kitty Kolding

?‍ Nhiệt tình là sự kích động với cảm hứng, động cơ, và một nhúm sáng tạo.
— Bo Bennett

?‍ Một trái tim nhiệt tình tìm thấy cơ hội ở bất cứ nơi đâu.
— Paulo Coelho

?‍ Nhiệt tình là chất men khiến những hy vọng của bạn chiếu sáng đến những vì sao.
— Henry Ford

?‍ Không có gì lây nhiễm cho bằng nhiệt tình.
— Samuel Taylor Coleridge

 

 

? Nhiệt tình làm chuyển động thế giới
— Arthur Balfour

? Hãy cố gắng cải thiện. Chớ hy vọng quá nhiều nhưng cũng chớ cảm thấy nản chí; hãy giữ nhiệt tình của bạn; bạn sẽ làm ra sự tiến bộ.
— Dalai Lama

? Cái gì làm cho bạn không có nhiệt tình? Cái gì làm cho bạn không bay lên được? Đó là “cái tôi và cái của tôi” của bạn. Hãy dùng ngọn lửa nhiệt tình đốt cháy những mối ràng buộc trong tâm ấy đi. Và bay lên.
— Dipananda

Bình luận

[…] có thể làm mọi sự nếu bạn có nhiệt tình. Nhiệt tình là men khiến cho những hy vọng của bạn vươn đến những vì sao. […]


Bài viết liên quan

  1. CẢM HỨNG SỐNG
  2. TƯ DUY

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH