CẢM HỨNG SỐNG

DANH NGÔN

 

 

? Hãy bắt đầu bằng cách làm điều cần thiết; rồi làm cái có thể; và thình lình bạn làm cái không thể.
— Francis of Assisi

? Với ngày mới đến sức mạnh mới và những tư tưởng mới.
— Eleanor Roosevelt

? Hãy đặt tấm lòng, tâm thức và tâm hồn bạn vào những hành động thậm chí nhỏ nhất. Đây là bí mật của thành công.
— Swami Sivananda

? Bí mật của thay đổi là tập trung mọi năng lực của bạn, không phải vào sự chiến đấu với cái cũ, mà vào sự xây dựng cái mới.
— Socrates

 

 

? Hãy làm cho cuộc đời bạn thành một công trình; hãy tưởng tượng không có những giới hạn cho hiện hữu của bạn, cho cái bạn có thể có, hay bạn có thể làm.
— Brian Tracy

? Những giấc mơ và cống hiến là một phối hợp đầy sức mạnh.
— William Longgood

? Những việc tốt nhất và đẹp đẽ nhất trong thế giới không thể thấy được hay thậm chí không thể xúc chạm được – chúng phải được cảm thấy bằng trái tim.
— Helen Keller

? Chúng ta không bị mắc kẹt trong những lối mòn của số phận, chúng ta có năng lực để phá thoát, hãy chùi bụi cho cái nhìn của chúng ta và hãy thấy một đời sống mới cho chúng ta.
— Tony Clark

? Học từ hôm qua, sống cho hôm nay, hy vọng cho ngày mai.
— Albert Einstein

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. KHOAN DUNG
  2. NHIỆT TÌNH

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH