KHOAN DUNG

DANH NGÔN

 

 

? Kết quả cao nhất của giáo dục là khoan dung.
– Helen Keller

? An vui bắt đầu với khoan dung và tôn trọng.

? Lòng bi và khoan dung không phải là một dấu hiệu của yếu đuối, mà là một dấu hiệu của sức mạnh.
– Dalai Lama

? Trái tim của trí huệ là khoan dung.

? Chấp nhận mọi cái tốt và xấu ở người nào, đó là một sự việc lớn lao cần mong mỏi. Phần khó khăn là thực sự làm điều đó.
– Sarah Dessen

? Tôi đã học im lặng từ người nói nhiều, khoan dung từ người cố chấp, và lòng tốt từ người không tốt.
– Kahlil Gibran

? Muốn sửa đổi cái xấu ở một người nào, phải có lòng khoan dung trước và làm việc ấy với lòng khoan dung.

? Khoan dung là cho mọi người khác mọi quyền mà bạn đòi hỏi cho chính bạn.
– Robert Green Ingersoll (1833 – 1899)

? Có một thông điệp nơi cách một người đối xử với bạn. Hãy chỉ lắng nghe.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC
  2. CẢM HỨNG SỐNG

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. BỘ NHỚ QUÁ TẢI