TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC

DANH NGÔN

 

 Bạn không thể sống một đời tích cực với một tâm tiêu cực.

⏳ Sự tiêu cực chỉ có thể ảnh hưởng bạn nếu bạn ở cùng tần số với nó. Hãy rung động cao hơn và cao hơn nữa.

⏳ Hãy bao quanh bạn với những người phản ánh con người bạn muốn trở thành và điều bạn muốn cảm nhận, vì những năng lượng thì lây lan.

⏳ Sự tiêu cực làm tôi xao lãng những mục đích của mình. Thế nên tôi chỉ không tiếp đãi nó. Thỉnh thoảng tôi cười vào nó.
_ Mama Zara

⏳ Hãy lọc mọi tiêu cực để sanh ra những làn sóng tích cực.
_ Cherie Roe Dirksen

⏳ Năng lượng tích cực có thể chữa lành vũ trụ.

⏳ Ngay khi bạn thay thế những ý tưởng tiêu cực bằng những ý tưởng tích cực, bạn bắt đầu có những kết quả tích cực.
_ Willie Nelson

⏳ Tâm là tất cả mọi sự. Bạn nghĩ cái gì bạn sẽ trở thành cái ấy.
_ Đức Phật

⏳ Sự tiêu cực nguyên là lười biếng. Phải làm việc khó nhọc để vẫn trong tích cực, nhưng sự tích cực luôn luôn đền đáp đầy đủ.
_ RuPaul

⏳ Thay vì oán ghét, tôi đã chọn tha thứ và tiêu dùng mọi năng lượng tích cực của tôi để thay đổi thế giới.
_ Camryn Manheim

⏳ Để tiến hành một hành động tích cực chúng ta phải khai triển ở đây một cái nhìn thấy tích cực.
_ Dalai Lama

Ý nghĩa của đời sống là tìm thấy quà tặng của bạn. Mục tiêu của đời sống là cho nó.
_ Pablo Picasso

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. LÀM VIỆC NHÓM (TEAMWORK)
  2. KHOAN DUNG

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC