QUẢN LÝ

DANH NGÔN

?Nếu những hành động của bạn gây cảm hứng cho những người khác mơ mộng hơn, học nhiều hơn, làm nhiều hơn và trở nên tiến bộ hơn, bạn là một nhà lãnh đạo.
John Quincy Adams

?Nếu bạn tập trung vào những kết quả, bạn sẽ không bao giờ thay đổi.
Nếu bạn tập trung vào thay đổi, bạn sẽ được những kết quả.
Jack Dixon

?Quản lý là sự hiệu quả khi leo lên cái thang của thành công; khả năng lãnh đạo quyết định cái thang ấy có được đặt vào bức tường vững chắc hay không.
Stephen Covey

?Quản lý là làm cho những việc thành đúng; lãnh đạo là làm những việc đúng.
Peter F. Drucker

?Để có thể dẫn dắt những người khác, một người phải sẵn sàng tiến tới một mình.
Harry Truman

?Quản lý không là gì hơn động viên những người khác…
Lee Iacocca

?Bạn không cần có thêm thời gian trong ngày, bạn cần quyết định.
Seth Godin

?Tôi không bao giờ bỏ một ngày trong những năm hai mươi tuổi. Không một ngày nào.
Bill Gates

?Hãy tìm kiếm ba điều trong một con người – thông minh, nghị lực và trung thực chính trực. Nếu họ không có cái cuối cùng, thì thậm chí chớ phiền hà với hai cái đầu.
W. Buffet

?Cho đến khi chúng ta có thể quản lý thời gian, nếu không chúng ta không thể quản lý cái gì khác.
Peter F. Drucker

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC