SÁNG TẠO

DANH NGÔN

? Bản tính của con người là sáng tạo.
_Joel Garreau

? Thói quen sáng tạo thì giống như nghiện ngập.
_Henry Moore

? Bạn không có được sáng tạo bằng cách ở nguyên một chỗ.
_Andy Law

? Mỗi vấn đề đều có một giải pháp sáng tạo.
_Donna Karan

? Tính sáng tạo là thấy cái mọi người khác đều đã thấy, và nghĩ điều mà không người nào khác đã nghĩ.
_Einstein

? Tính sáng tạo chỉ là nối kết các sự vật. Khi bạn hỏi những người sáng tạo họ làm ra cái gì như thế nào, họ cảm thấy một chút e thẹn, bởi vì họ không thực sự làm nó, họ chỉ thấy cái gì đó. Nó có vẻ rõ ràng với họ sau một lúc.
_Steve Jobs

? Amazon của Jeff Bezos, Facebook của Zuckerberg, Bill Gates, và Steve Jobs không bắt đầu từ sự giàu có và rồi thật sự thêm vào sự bất bình đẳng trong thu nhập, nhưng tất cả chúng ta đều được lợi ích từ nỗ lực sáng tạo của họ.
_Foster Friess

? Một số người nằm mộng đến thành công trong khi những người khác thì thức dậy và làm việc cật lực với nó.
_Mark Zuckerberg

? Hãy tìm thấy cái gì bạn đam mê quá mức nhất.
_M. Zuckerberg

? Chúng tôi không xây dựng những dịch vụ để kiếm tiền; chúng tôi kiếm tiền để xây dựng những dịch vụ tốt hơn.
_M. Zuckerberg

? Thay vì xây dựng những bức tường, chúng ta có thể giúp xây dựng những cây cầu.
_M. Zuckerberg

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC