SỰ SÁNG SUỐT

DANH NGÔN

? Người nhìn ra ngoài, những giấc mộng; người nhìn trong, những thức giấc.
_Carl Jung

? Sự sáng suốt chân thật duy nhất là biết rằng bạn chẳng biết gì cả.
_Socrates

? Hãy theo những bản năng của bạn. Đó là nơi trí huệ chân thật tự biểu lộ.
_Oprah Winfrey

? Hãy xem xét điểm này. Có một điểm chính của sáng suốt chân thật . Nơi nào có một thi hành ý định, phải có một tác nhân.
_Adoniram Judson

? Trí huệ thật sự nghe nhiều, nói ít và có thể cùng với mọi loại người.
_Kiana Tom

? Đặc trưng của trí huệ là không làm những việc liều mạng.
_Henry David Thorean

? Những bài học của đời sống sẽ được lập lại cho đến khi chúng được học xong.
_Frank Sonnenberg

? Một trái tim yêu thương là trí huệ chân thật nhất.
_Charles Dickens

? Đời sống là 10% điều xảy ra cho bạn và 90% là bạn đáp ứng với nó như thế nào.
_Lou Hotlz

? Tôi cám ơn những người nói không bởi vì nhờ họ mà tôi đã tự làm.
_Einstein

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SAO MAI ĐÃ MỌC
  2. ĐỪNG CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN, HÃY TẶNG NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC CẦN
  3. NUÔI DƯỠNG TRÍ TÒ MÒ